MedvetnaVal och KlimatPirater

MedvetnaVal visar att man kan leva med mindre påverkan på miljö och klimat. Samtidigt går det att få bättre ekonomi, hälsa och livskvalité.

medvetnavalI projektet har 25 hushåll varit engagerade som ”KlimatPirater -med rätt att kapa koldioxiden”. De har visat att man kan göra sin vardag mer klimatsmart och hälsosam genom att göra medvetna val.

Perioden maj 2010 – mars 2011 fick KlimatPiraterna 12 uppdrag. Uppdragen har handlat om energi, mat, resor, konsumtion mm. Före och efter uppdragen samlade de kvitton och data under 8 veckor så att deras klimatprofiler kunde räknas fram. Klimatprofiler är diagram som visar utsläpp av växthusgaser för olika aktiviteter. På sidan om resultat kan du se hur klimatprofilerna förändrats för KlimatPiraterna.

KlimatPirater -Med rätt att kapa koldioxiden!KlimatPiraternas resultat

Läs om hur det gått för KlimatPiraterna här: Sida för Resultat

MedvetnaVals slutrapport 2012-05-17:
MedvetnaVals slutrapport pdf

Ett resultat från Uppdrag 10 är KlimatPiraternas recept som kan laddas ner här:
KlimatPiraternas Recept pdf
_____________________________________________________________________

Om KlimatPiraternas resultat i media

Mycket uppmuntrande:
Bra resultat!

Dalarnas TidningarMinskad klimatpåverkan:
De minskade utsläppen

Radio Dalarna:
Bra för plånboken!

Till höger: KlimatPirater på presskonferensen 26 maj Annmari Bergkvist, Barbro och Ingvar Rosander och Fia Möller Skog.

_______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

MedvetnaVal och KlimatPirater

medvetnavalMedvetnaVal visar att man kan leva med mindre påverkan på miljö och klimat och samtidigt få bättre ekonomi, hälsa och livskvalité. Minskad konsumtion och hushållning med resurser är viktiga ledord. KlimatPirater -Med rätt att kapa koldioxiden!

I Falun – Borlänge är 25 hushåll engagerade som ”KlimatPirater -med rätt att kapa koldioxiden”. De har fått 12 uppdrag perioden maj 2010 – mars 2011. Före och efter uppdragen har KlimatPiraterna samlat data till klimatprofiler, diagram som visar utsläpp av växthusgaser för olika aktiviteter. En första översikt för resultaten presenterades den 26 maj olika seminarier och en presskonferens. _____________________________________________________________________

Video från presentation av MedvetnaVal och KlimatPirater på Grön Vårfest 2 april

MedvetnaVal och KlimatPirater på video

Lördagen 2 april var det Grön Vårfest på Gamla Elverket i Falun. Sara Mårtensson berättade först om MedvetnaVal. KlimatPiraterna delade sedan med sig av sina erfarenheter från uppdragen. De här KlimatPiraterna deltog: Mohammad Selo, Marianne Spante, Liselotte Öström, Sören Nordlander, Dick och Anneli Jonsson, Barbro och Ingvar Rosander.

Se 30 minuter video på Bambuser:
Grön Vårfest – Klimatpiraterna 30 minuter

_____________________________________________________________________
medvetnaval

Läs arkiverade artiklar här:
ARKIV _____________________________________________________________________