Samling för minskad miljöbelastningen från mat

16 maj, 2011 av admin Lämna en kommentar »

Nationell samling för att minska miljöbelastningen från vår mat krävs för att nå klimatmålen. Den mat vi äter och slänger har en nästan lika stor negativ klimatpåverkan som alla våra resor står för. Trots detta saknas en nationell strategi för minskad klimatbelastning från livsmedelssektorn. De initiativ som idag tas från producenthåll riskerar att bli kontraproduktiva om de undviker att kommunicera om de viktigaste klimatvalen. Därför måste det till en samlad och kraftfull nationell satsning driven från högsta nivå för att minska miljöbelastningen från livsmedelskedjan. Annars uppnår vi aldrig klimatmålen.

Läs mer här: Samling för minskad miljöbelastningen från mat

Annonser