Nu lever vi över jordens tillgångar

28 september, 2011 av admin Lämna en kommentar »

Vi är förbi Overshoot Day – och lever över jordens tillgångar
Tisdagen den 27 september inträffade Overshoot day – den dag då vi konsumerat naturens budget för det här året. Det innebär att vi överskridit produktionen av jordens ekologiska resurser och tjänster tre månader innan året är slut. Om vi fortsätter i dagens takt behöver vi två jordklot i mitten av seklet.

– Vårt beroende av fossil energi är den starkast bidragande orsaken till naturens budgetunderskott. Men det är fullt möjligt att minska vårt fotavtryck, främja ekosystem och biologisk mångfald och byta ut fossil energi mot förnybar. Det handlar om politisk vilja och att starta omställningen mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Bakom Overshoot Day står organisationen Global Footprint Network med säte i Kalifornien och som samarbetar med WWF. Varje år beräknar forskarna vilken belastning som mänsklighetens konsumtion utgör för naturen – allt från vår odling av mat till våra koldioxidutsläpp. Beräkningarna för 2011 visar att vi använder resurser i en takt som skulle motsvara den biologiska kapaciteten för 1,2 till 1,5 planeter.

Läs mer WWF:s hemsida:
Nu lever vi över jordens tillgångar

Läs på Global Footprint Network:
Earth Overshoot day

Annonser