Se din klimatpåverkan

Det ekologiska fotavtrycket
Vårt sätt att leva påverkar hela jordklotet. Mat, boende, resor och all typ av konsumtion sätter på olika sätt sin prägel på natur och miljö. Om alla i världen levde som vi svenskar gör skulle det behövas minst fyra jordklot för vår försörjning. Lär dig mer om hur du kan minska belastningen på Jorden.
Läs mer här: Det ekologiska fotavtrycket

Här kan du se KlimatPiraternas klimatpåverkan: Klimatprofiler

Det finns olika verktyg på Internet för uppskattning av klimatpåverkan. De ger en bild av hur du påverkar miljön och klimatet. Uppskattningarna väcker tankar om hur din konsumtion och dina beteenden kan ändras för att minska belastningen på jorden.

Nedan finns några verktyg du kan prova.

EcoRunner ny test på klimat- och miljöpåverkan

Onsdagen den 23 mars 2011 lanserades en ny test som visar hur den egna livsstilen och konsumtionen belastar miljön. Syftet är att göra svenskarna uppmärksamma på att den egna konsumtionen är mycket avgörande för miljön. Enligt ett pressmeddelande står hushållens vardagliga konsumtion för upp till 80 procent av utsläppen av växthusgaser.

Pröva hur din miljöbelastning förändras med till exempel ändrade matvanor och minskat bilåkande. Testen och sajten heter Eco Runner och har utvecklats av forskare vid KTH och universiteten i Göteborg och Karlstad.

Här finns det nya testverktyget: EcoRunner
_______________________________________________________________________

Diagram från Klimatkontots hemsida Klimatkontot

Det här är ett enkelt och tydligt test i fyra kategorier: bostad, mat, resor och övrigt. Testet är framtaget av IVL -Svenska Miljöinstitutet och stöds av Naturskyddsföreningen. Det tar en stund att fylla och ger ett tydligt resultat i ton CO2e  i ett diagram.
Gör testen här: Klimatkontot

I enheten CO2e  (koldioxidekvivalenter) ingår alla växthusgaser omräknat som koldioxid.
_______________________________________________________________________

The Ecological Footprint

Har du funderat över hur stor del av jordens tillgångar din livsstil kräver? The Ecological Footprint Quiz uppskattar den yta på land och i havet som krävs för att upprätthålla din konsumtion av mat, varor, tjänster, bostad samt energi och för att ta hand om avfallet du producerar.
Ditt fotavtryck kan delas i fyra ekosystemtyper eller biom: odlingsmark, betesmark, skogsbruk och havsfiske. Resultatet visas omräknat till det antal jordklot som krävs om alla på jorden skulle leva som du.

Efter att ha svarat på 27 enkla frågor kan du se hur stort ditt ekologiska fotavtryck är. På sidan finns tips om hur alla kan minska sina ”fotavtryck”. Länk: The Ecological Footprint
Här finns en svensk variant av denna beräkning: Klimatkalkylatorn från svenska Yle
_______________________________________________________________________

Klimatkalkylatorn

Svenska Yle i Finland har tagit fram ett test som tar en god stund att fylla i och  visar resultat i ekologiska fotavtryck,  ”globala hektar”. Det är ett mått som används vid mätning av ekosystem, klimat, produktivitet samt konsumtionsvanor. Klimatkalkylatorn utgår från finska förhållanden. Nedan en bild från svenska Yles hemsida.
Länk: Klimatkalkylatorn från svenska Yle
Här finns en liknande klimatkalkylator på engelska: The Ecological Footprint

"Fotavtryck" från svenska, Yle 1½ jordklot i genomsnitt!
_______________________________________________________________________

Energikalkylen

Energimyndigheten har tagit fram ett verktyg så att du kan se hur mycket energi din bostad förbrukar och som tipsar om vad du kan spara in på. Resultat presenteras i kilowattimmar, kronor och CO2-utsläpp. Det finns en kalkyl för lägenhet och en för småhus. Du hittar dem här:

_______________________________________________________________________

Klicka direkt på bilden som gäller dig eller gå till: Energikalkylen

_______________________________________________________________________

KlimatSmartKalkylatorn

Den här kalkylatorn finns på WWF’s sida ”MinPlanet”. Här får du ett tydligt resultat i antal planeter, ekologiskt fotavtryck och koldioxidutsläpp per år. Det går snabbt att göra testet, men det är inte lika exakt som IVL’s klimatkonto.
Länk: KlimatSmartKalkylatorn
_______________________________________________________________________

Håll koll på kolet


Tanken med Dagens Nyheters utsläppskalkylator ”Håll koll på kolet” är att mycket förenklat beskriva påverkan på klimatet genom utsläppen av växthusgaser från aktiviteter i bostaden, resandet och från maten. Ett livscykelperspektiv har använts, det vill säga hela kedjan från exempelvis upptag av råolja till uppvärmning av bostaden ingår. Vid urvalet av frågor har naturligtvis ett stort antal små och indirekta bidrag av växthusgaser inte kommit med.
Till Håll koll på kolet: DN Utsläppskalkylator

_______________________________________________________________________

SJ Miljökalkyl

x2000-TågHär har vi ett enkelt verktyg som beräknar utsläppen för en resa med tåg, bil, buss eller flyg. Miljökalkylen visar utsläppen från en resa för en person. Hänsyn tas inte till körstil, fordonets servicestatus, väderlek med mera. Namnet Miljökalkylen visar att den beräknar fler saker än klimatpåverkan. De resultat som presenteras i kalkylen ska ses som genomsnittliga utsläppsvärden för olika färdmedel. Diagrammen säger mer än siffrorna. Här kan du prova den: SJ Miljökalkyl