MedvetnaVal visar att man kan leva med mindre påverkan på miljö och klimat och och samtidigt få bättre ekonomi, hälsa och livskvalité.

medvetnavalI projektet har 25 hushåll varit engagerade som KlimatPirater -med rätt att kapa koldioxiden. De har visat att det går att leva mer klimatsmart och hälsosamt genom att göra medvetna val. KlimatPiraterna har fått 12 uppdrag perioden maj 2010 – mars 2011. Uppdragen har handlat om energi, mat, resor, konsumtion mm.

Läs om uppdragen här:
12 Uppdrag

Klimatprofiler

Klimatprofiler räknades ut för hushållen efter datainsamling 7/2 – 3/4 2010. Det är olika diagram som visar klimatpåverkan i kg CO2e för totalt, mat och resor. Som en del i utvärderingen ska klimatprofilerna från 2010 jämföras med nya som räknas fram efter datainsamling 28/2 – 1/5 2011. Läs om klimatprofiler här: KlimatPiraternas klimatprofiler

KlimatPirater -Med rätt att kapa koldioxiden! KlimatPiraterna är förebilder

Tanken är att KlimatPiraterna ska vara förebilder och inspirera andra genom att visa hur de gör sina medvetna val. På MedvetnaVals hemsida finns mängder av råd och tips.
På hemsidan lyfts exempel på klimatsmart agerande fram. Vi följer projekt och organisationer som verkar inom området energi – klimat – miljö – omställning. Fokus ligger på förändringar i beteende, livsstil och konsumtion.

Intresserade välkomna

Allmänheten är självklart inbjuden att delta på föreläsningar, evenemang och i studiecirklar. Förändring är inte alltid enkelt. De hinder och problem som kan dyka upp på vägen är värdefulla. Vad kan vi, som privatpersoner och inom respektive organisation, göra för att underlätta och lösa eller komma förbi dem? Hur ska vi samarbeta för att nå en förändring på bästa sätt? Vad behöver vi för att leva och må bra som människor? Går det att skapa välfärd utan ständig materiell tillväxt?

Ensam kan man inte göra allt, men tillsammans klarar vi så mycket mer.

Projektet drivs i samarbete mellan Borlänge och Falu kommuner, Borlänge Energi AB, Falu Energi & Vatten AB, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan Naturskyddsföreningen Dalarna och Studiefrämjandet södra Dalarna som är projektetägare.