Klimatsmarta Järfällabor 2014

27 januari, 2014 av admin Inga kommentarer »

Järfälla kommun genomför ett projekt där tio hushåll ska leva mer klimatsmart. Projektet Klimatsmarta Järfällabor pågår under ett år. De tio hushåll som är med ska lyssna på föreläsningar, få uppdrag och bli coachade för att leva med mindre påverkan på miljön. Tanken är att hushållen som är med ska bli inspiratörer och förebilder för resten av kommuninvånarna och förstärka deras intresse för att leva klimatsmart.

 alt=

– Jag hoppas att det här ska vara en hjälp för dem som vill leva mer klimatsmart men inte vet hur de ska börja. Det behöver inte innebära stora livsstilsförändringar, utan det kan vara enkla saker som att byta till led-lampor, äta mer vegetariskt eller konsumera upplevelser istället för saker, säger projektledare Johanna Edestav.

Följ Järfällabornas klimatsmarta resa under 2014: Klimatsmarta Järfällabor

Konsumentmakt bra i kamp för hållbar utveckling

22 november, 2011 av admin Inga kommentarer »

Miljömärkning ger stora förbättringar i kaffeplantagernas miljöarbete, enligt en studie av innehållet i världens största databas med information från fältet. Slutsatsen är att världkonsumenten därmed kan bli en både inflytelserik och handlingskraftig aktör i miljö- och klimatpolitiken. Studien presenterades nyligen vid en internationell konferens om världshandel och miljö som arrangerades av det IVL-ledda forskningsprogrammet Entwined.

Databasen har vuxit fram sedan 2005 och bygger på insamlad information från flera tusen kaffeodlare i Kenya, Peru, Costa Rica, Honduras och Nicaragua. Bakom databasen står COSA, Committee on Sustainability Assessment som stödjs av en rad aktörer bland annat IISD, International Institute for Sustainable Development och Entwined, ett oberoende forskningsprogram finansierat av Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning under IVL Svenska Miljöinstitutets värdskap.

— Världskonsumenten har en frihet som inte begränsas av politisk handlingsförlamning. Hon verkar i en allt mer globaliserad värld som binds samman av snabba informationsflöden kombinerat med en enorm mångfald av varor från hela världen i butikshyllorna. Den nu aktuella studien pekar mot att konsumenternas möjligheter att påverka utvecklingen för miljö- och klimat tagit ett stort steg framåt, säger Mark Sanctuary, programchef för Entwined och forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Resultaten från studien väcker även förhoppningar om att koldioxidmärkning av varor kan bli ett viktigt verktyg för att minska det så kallade koldioxidläckaget i världsekonomin och därmed risken för införandet av handelsbegränsande koldioxidtullar som för närvarande diskuteras i USA och EU.

Slutsatserna från konferensen kommer att presenteras i Sydafrika i samband med FN:s klimatmöte i Durban i december 2011.

För mer information kontakta Mark Sanctuary, tel: 08-598 563 77

Nyhet från: IVL Nyheter 9 – 2011

Kampanjen Global Rättvisa Nu

1 november, 2011 av admin Inga kommentarer »

Under 2011 fokuserar Nätverket Global Rättvisa Nu på klimat- och handelsfrågorna. Nästan en miljard barn, kvinnor och män går och lägger sig hungriga varje kväll. Det är fler människor än för 40 år sedan. Trots att vi exploaterar världens naturresurser i en rasande fart har vi inte lyckats minska antalet hungrande. Den orättvisa fördelningen av resurser och att vi förstör vår miljö är problem som hänger ihop.

Utvecklingen kan vändas om vi är tillräckligt många som vill något annat. Därför driver solidaritets- och miljörörelsen denna kampanj för ett rättvist och hållbart samhälle. Pengarna finns, men den politiska viljan saknas. Den kan skapas om vi är många som uppmanar våra politiker att agera.

Årets namninsamling handlar om klimaträttvisa. Uppmuntra våra politiker att agera för ett bindande, ambitiöst och rättvist klimatavtal under nästa klimattoppmöte i Durban, Sydafrika, i december 2011.

OBS! Nu förlängs kampanjen två veckor för en slutspurt med namninsamlingen till den 11 november 2011 (11/11/11). Stå upp för klimaträttvisa, och skriv ut en blankett och uppmuntra vänner och släkt att skriva på.

Ständigt denna buljong

17 oktober, 2011 av admin Inga kommentarer »

Mats-Eric Nilsson har skrivit böckerna Den hemlige kocken och Äkta vara. Han har varit nyhetsjournalist i 30 år och är och matskribent i Svenska Dagbladet och föreläser om sina böcker landet runt.

Han undrar hur det kommer sig att buljongtärningen kunnat bli ett så obligatoriskt inslag i våra kök? Utan de små kuberna – med sitt koncentrat av E-nummer – kan ingen matlagare klara sig, är det budskap som hamrats in under åtskilliga decennier. Vi mår bättre utan alla dessa tillsatser

Men någon total buljongmotståndare är Mats-Eric inte. Ibland behövs en äkta buljong eller fond, som gjorts från grunden på köttben, fiskrens, kycklingskrov eller färska grönsaker.

Läs nyheten på ÄKTA VARA: Ständigt denna buljong

Läs artikel i Svenska Dagbladet: Så klarar du dig utan buljong

Inte självklart att närodlat ger klimatfördel

16 oktober, 2011 av admin Inga kommentarer »

De flesta som köper närproducerad mat gör det i tron att det är bättre för klimatet. Men det är en myt. Närproducerat är ett så luddigt begrepp att det i värsta fall kan vara sämre ur miljösynpunkt. Enligt en artikel i Dagens Nyheter 2011-10-15 ger transporterna bara en liten del av klimatpåverkan från maten. Den som vill minska sin klimatpåverkan genom maten gör störst insats genom att äta mindre mängd kött. Baljväxter, grönsaker och frukt har mindre än hälften så stor klimatpåverkan som kött. Att köpa närproducerat kan vara ett sätt att stödja det lokala näringslivet. Lokal livmedelsproduktion bidrar också till att landskapet hålls öppet.

Läs artikeln i Dagens Nyheter: Ingen klimatfördel att köpa närodlat

Grönsakskorg från DalaMat

Jorden kan föda 25 miljarder veganer

1 oktober, 2011 av admin Inga kommentarer »

Så många veganer får plats på jorden

Vi kommer se allt mer av konflikter om världens odlingsmarker framöver. Det menar Kenneth Hermele, humanekolog vid Lunds universitet, som räknat på vilken diet som är smartast i längden. På seminariet 28 september diskuterades hur det på global nivå kan skapas ett Klimatsmart jordbruk för ett hållbart samhälle. Arrangörer var Jordbruksverket och Världsnaturfonden WWF.

− Man pratar alldeles för försiktigt om detta, till exempel om behovet av att gå över till en mer hållbar diet. Jag blir upprörd när man inte säger som det är, att problemet handlar om kött.− Faktiskt, med lite mindre kött i vår diet skulle ytbehovet förändras väldigt mycket.

När Miljöaktuellt pratar med Kenneth Hermele efter seminariet berättar han att han räknat på hur en förändrad diet skulle kunna slå på en global skala.

− Det är ju förstås bara ett räkneexperiement, men med en vegansk livsstil skulle de redan existerande markerna räcka till att ge 33 miljarder människor mat. Med en betydligt kaloririkare vegansk diet landar vi på runt 25 miljarder. Självklart är de här siffrorna extremt osäkra, med en rad olika antaganden som kan ifrågasättas, men de pekar ändå på att sättet vi lever på idag, med allt mer kött i dieten, inte är hållbart.

Läs mer här: Så många veganer får plats på jorden

30 klimatmärkta matvaror i butik

29 september, 2011 av admin Inga kommentarer »

Klimatmärkt mat har funnits sen nåt år i svenska butiker där producenterna ska ha minskat på utsläppen av koldioxid och andra klimatgaser så långt som möjligt. Det handlar hittills om ett 30-tal livsmedel med klimatdeklaration eller klimatmärkning och dessutom har det ekologiska märket KRAV infört klimatregler på en del av sina varor.
Läs mer här: Om klimatmärkta varor på Sveriges Radios Klotet

Lyssna på ett inslag med Katarina Lorentzon:

Lyssna: Klimatsmarta middagstips från Katarina Lorentzon på SIK

Nu lever vi över jordens tillgångar

28 september, 2011 av admin Inga kommentarer »

Vi är förbi Overshoot Day – och lever över jordens tillgångar
Tisdagen den 27 september inträffade Overshoot day – den dag då vi konsumerat naturens budget för det här året. Det innebär att vi överskridit produktionen av jordens ekologiska resurser och tjänster tre månader innan året är slut. Om vi fortsätter i dagens takt behöver vi två jordklot i mitten av seklet.

– Vårt beroende av fossil energi är den starkast bidragande orsaken till naturens budgetunderskott. Men det är fullt möjligt att minska vårt fotavtryck, främja ekosystem och biologisk mångfald och byta ut fossil energi mot förnybar. Det handlar om politisk vilja och att starta omställningen mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Bakom Overshoot Day står organisationen Global Footprint Network med säte i Kalifornien och som samarbetar med WWF. Varje år beräknar forskarna vilken belastning som mänsklighetens konsumtion utgör för naturen – allt från vår odling av mat till våra koldioxidutsläpp. Beräkningarna för 2011 visar att vi använder resurser i en takt som skulle motsvara den biologiska kapaciteten för 1,2 till 1,5 planeter.

Läs mer WWF:s hemsida:
Nu lever vi över jordens tillgångar

Läs på Global Footprint Network:
Earth Overshoot day

Nu skippar vi scampin

3 september, 2011 av admin Inga kommentarer »

Gör en pyttesak som är helt ovärderlig för miljön! Skippa Jätteräkan!

Anti Scampi – för att tropiska jätteräkor verkligen är det jättesämsta du kan äta. – Tropiska räkor = jätteräkor, scampi, gambas, tigerräkor kan de kallas köp inte, ät inte.

Odlingen påverkar inte bara miljön utan dessutom medför den otroligt tråkiga konsekvenser för befolkningen i räkodlande länder. Hjälp oss gärna att sprida filmen! Och framförallt – sluta. äta. scampi. Det är en liten uppoffring för dig, men en jättevinst för världen!

Resultat från ”Egen utmaning”

3 juni, 2011 av admin Inga kommentarer »

KlimatPiraterna har fått fått elva uppdrag under det senaste året. De har handlat om energi, konsumtion, mat, resor med mera. Nu återstår det tolfte och sista uppdraget och den här gången väljer de själva! Tanken med tolfte uppdraget är att ge KlimatPiraterna chansen att reflektera över sin klimatpåverkan. Fattas det något bland de tidigare uppdragen? Några av de elva uppdragen kan ha varit svåra. En del KlimatPirater är kanske inte nöjda med hur de gjorde något av dem. De kan känna att det gått bra men vill utveckla ett av uppdragen mer. Uppdrag 12 fungerar som ett uppsamlingsheat.

Läs uppdraget här:
Uppdrag 12 Egen utmaning pdf

Här kan du se hur några KlimatPirater gjorde sina egna utmaningar.

Åker kollektivt till arbetet

Vi valde att byta in våra två bilar till en bil. Vi lärde oss att vi klarar oss bra med en bil. Det fungerar utmärkt med att åka kollektivt till arbetet, bara man vänjer sig. Vinsten blir att bensinförbrukning o kostnaderna minskar!
Fredrik och Ylva Linder _______________________________________________________________________

Cyklar till jobbet

Mitt eget uppdrag är att försöka minska på mitt bilåkande. Därför har jag köpt en ny cykel och börjat cykla till jobbet. Ska hålla koll en tid framåt för att se hur mycket jag kan minska på mitt bilåkande. Mitt mål är att minska med 50%, hittills har jag lyckats minska det med 20%, men nu när snön är borta kommer den siffran att snabbt öka. Anledningen till att jag valde det uppdraget är att jag känner att jag tar bilen alldeles för ofta. Det jag lärde mig var att det är lättare än man tror att minska bilåkandet.
Annmari Bergkvist _______________________________________________________________________

Se flera redovisningar här:
Uppdrag 12 Egen utmaning -resultat