ARKIV

Här samlas artiklar som tidigare publicerats på Hem och nu flyttats hit.

_______________________________________________________________________

Utställning på biblioteket i Falun bild 8Utställning om MedvetnaVal

Fram till onsdag kväll 18 maj finns en utställning om MedvetnaVal och KlimatPiraterna på Stadsbiblioteket i Falun. Här finns information om projektet och om de 25 hushåll som är KlimatPirater -med rätt att kapa koldioxiden.

_______________________________________________________________________

Klicka på bilderna för större visning!

På bordet finna information om MedvetnaVal och ett urval av uppdragen. Den som vill får gärna ta med sig material från bordet.
_______________________________________________________________________

I utställningen finns en sammanställning över MedvetnaVal i Media fram till 9 maj. Det är sammanlagt 44 artiklar/inslag i radio, tidningar och TV.
_______________________________________________________________________

Framtidsveckan 9 – 17 april 2011

MedvetnaVal och KlimatPirater följer Framtidsveckan.
Det är en avstamp inför ett stort, långsiktigt visionsarbete.
Nu behöver mänskligheten snabbt finna nya livsmönster och nya värden i livet. På köpet kan vi få det mycket bättre. Förändringen bör grundas i en rik kultur med fokus på mänskliga värden och på naturen vi är en del av.

Framtidsveckan startades i Söderhamn 2009. Arrangemangen spred sig till hela Hälsingland 2010 och i år arrangeras veckan även i delar av Dalarna, i Gävleborg och på många andra platser.
Här är reportage, länkar och medieöversikt samlat :
Framtidsveckan

MedvetnaVal och KlimatPirater erbjuder här den textbilaga som tillhör utställningen om Omställning Falun. Materialet är tänkt som underlag för diskussioner om framtiden. Det är 12 sidor i pdf som du kan läsa/ladda ner här:
Textbilaga Omställning Faluns Utställning

_______________________________________________________________________

Leva Livet i Göteborg

Reportage MedvetnaVal och KlimatPirater. Leva Livet är ett projekt som drivs av Göteborgs Stad, Konsument Göteborg och Familjebostäder. Projektet startade hösten 2010, pågår fram till sommaren och utvärderas hösten 2011.

Åtta familjer och Göteborgsprofilerna Alexandra Zazzi, Ingemar Allén och Emrik Larsson är med och tar chansen att prova på ett nytt, mer lustfyllt och grönare liv under ett år. Förhoppningen är att deras insatser ska väcka intresse hos fler göteborgare att göra samma sak.

Familjerna kommer att utmanas i hållbar livsstil som innefattar både livskvalitet och miljö. Innan projektets slut kommer de att ha antagit sju utmaningar som handlar om mat, boende, resande, shopping och fritid.

Läs mer här: Leva Livet Göteborg

_______________________________________________________________________

Grön Vårfest 2 april

Reportage MedvetnaVal och KlimatPirater.Lördagen 2 april var det Grön Vårfest på Gamla Elverket i Falun. God soppa och goda smörgåsar serverades till en ringa kostnad. Kvällen bjöd på ett smörgåsbord av grön kultur, ekovisioner, musik, poesi, tankar & människor! Vid bokbytarbordet kunde man lämna och ta böcker. Under kvällen fick publiken lyssna på fantastisk poesi & musik. En kväll där man kunde spåna om ett hållbart Falun, träffas & skapa kontakter, nätverk och framtidshopp!


Några KlimatPirater berättade om sina erfarenheter på Gröna Vårfesten. I förgrunden syns Barbro Rosander, KlimatPirat och Sara Mårtensson från MedvetnaVal. Foto: Bernt Lindberg.


Olivias Poesiorkester med Olivia Bergdahl uppträdde för en enusiastisk publik på Gamla Elverket. Deras signum är en blandning av estradpoesi och stråkmusik. Senare var det ekomodevisning till livemusik med kläder från Myrorna, Hampisfären i Stjärnsund & Did U give the worlds some love today, babe?

Demokratitorget var öppet hela kvällen. Där fanns bokbord från Naturskyddsföreningen, RFSU, Sensus med rättvisemärkta produkter, Hampisfären, Did U…, Miljöpartiet, open space med Omställning Falun. MedvetnaVal & KlimatPiraterna deltog med en miniutställning och delade ut material på Demokratitorget.

Linnea Risinger, aktiv i Miljöpartiet i Falun, tog initiativ till en stor fest för flera månader sedan. -Tanken var att fylla en kväll med upplevelser, kultur, mat och möten. Sånt som jag och mina kompisar gillar, säger Linnea. Precis så var det i lördags!

_______________________________________________________________________

Top Ten – ny sajt hjälper dig sänka elnotan

Tisdagen 29 mars lanserades Top Ten Sverige av SNF. Sajten listar de energisnålaste produkterna på marknaden. Allt för att göra det lättare att dra ned på elnotan och samtidigt skona miljön.

Till sajten som listar de energisnålaste produkterna: Top Ten Sverige

Top Ten runt om i världen och presskonferens

Top Ten Sverige är en del av det globala projektet Global Topten Network. I 18 länder, bland annat USA och Kina, presenterar Topten de bästa produkterna ur energisynpunkt på de nationella marknaderna. Till att börja med presenteras de bästa produkterna inom tv, belysning, frys och cirkulationspumpar i Sverige. Fler sorters apparater tillkommer under året. Listorna kommer att uppdateras kontinuerligt så att nya, ännu effektivare produkter kan peta ut de gamla från listan.

Läs mer på Naturskyddsföreningen:
Ny sajt hjälper dig sänka elnotan

_______________________________________________________________________

Det artificiella perspektivet

Häromdagen dristade sig Staffan Laestadius, professor i industriell omvandling vid KTH till att påpeka att vi kanske inte bör hurra alltför mycket över den ekonomiska tillväxten så länge som varje procentenhets BNP-ökning också resulterar i en ökning av CO2-utsläppen. Laestedius konstaterade i korthet:

1) Att den ekonomiska tillväxten sedan tvåhundra år är direkt beroende av fossila bränslen.

2) Att vi av (väl kända) miljöskäl måste minska användningen av fossila bränslen drastiskt.

3) Att vi dessvärre saknar billiga energikällor som gör det möjligt att upprätthålla ett industriellt högenergisamhälle utan fossila bränslen.

Detta leder till slutsatsen att de politiska målsättningarna om en hög tillväxt och en minskad miljöpåverkan för närvarande är oförenliga. Och eftersom en minskning av miljöbelastningen – i synnerhet, men inte enbart utsläppen av växthusgaser – är nödvändig för att vi alls ska överleva så måste istället tillväxtmålet omdefinieras och omförhandlas. I riktning mot en lägre tillväxt eller mot en tillväxt med ett annat innehåll föreslår Laestedius försiktigtvis och avslutar med några förslag som drar åt det håll som brukar benämnas ekologisk modernisering, en tankeskola som säger att vi nog ändå kan investera oss ur resurskrisen genom satsningar på ny teknik och ”grön tillväxt”. Klipp från: approximation


Hjulen snurrar på fel sätt

Ur debattartikel i SVD: ”Vår tid är de parallella samtalens epok. Likt småbarnsfamiljer som möts i sandlådan och lyriskt berättar om sina egna barn utan att lyssna på vad de andra egentligen säger, så kan den traditionella tillväxtens vänner glädjefullt höras berätta hur normala köpmönster nu återskapas efter de senaste årens kris. Tillförsikten har återkommit och folk vågar åter belåna värdestegringen på sina lägenheter för att köpa nya prylar.

Parallellt med detta pågår ett annat samtal – som vore det utan samband med det förra – där djupt oroade människor – inte minst forskare, politiker och företagsledare – försöker göra sin stämma hörd om allvaret i de klimatförändringar vi just nu genomgår.”
Läs artikeln i SVD här: Hjulen snurrar på fel sätt

_______________________________________________________________________

Resultat för KlimatPiraternas elsparande

El- och energimätare för mätning av elapparaters förbrukning.Under ett intensivt år har KlimatPiraterna fått 12 uppdrag och arbetat med att minska sin påverkan på klimat och miljö. Det första uppdraget Eltjuvar i mitt hem? gick ut på att undersöka hur mycket el olika apparater i hemmet drar vid drift och i ”Stand by”. För att göra det fick KlimatPiraterna låna en el- & energimätare. Elmätare finns att låna på biblioteken i Falun och Borlänge.

KlimatPiraterna har ett stående uppdrag att spara el.
Läs om hur du kan spara el här:
Sida Uppdrag 1 ”Eltjuvar i mitt hem?”

Artikel i Dala Demokraten publicerad 2011-03-28:
Bra resultat för KlimatPiraternas elsparande

Artikel i Dalarnas Tidningar 2011-03-28:
Duktiga elsparare i Falun och Borlänge

Resultaten är mycket uppmuntrande! Vi har elstatistik för de KlimatPirater som bor på samma adress idag som de gjorde våren 2009. Se tabellen nedan!

Två hushåll har bytt från elvärme till fjärrvärme. De har självklart sänkt sin elförbrukning rejält. I nästa tabell har de räknas bort. KlimatPiraternas elsparande är imponerande!

El och energimätare finns till utlåning på biblioteken i Borlänge och Falun. I paketet vi ordnat finns en bruksanvisning och blankett till låntagaren att fylla i. Här finns samma material att ladda ner.

Instruktion till el- och energimätaren:
Bruksanvisning elmätare

KlimatPiraternas första uppdrag hette ”Eltjuvar i mitt hem?” Det gick ut på att göra en lista över ”Eltjuvarnas 10 i topp”. KlimatPiraterna fick ett formulär att fylla i.

Här finns samma formulär:
Eltjuvar i mitt hem?

På Energirådgivningen finns bra spartips: Spara energi i hushållet

_______________________________________________________________________

Kurs i butiksguidning hölls 19 mars

I lördags hölls en kurs i butiksguidning i Borlänge. Ingela Wernheden Boberg, hushållslärare och matinspiratör, var kursledare. Vi slänger ca 100 kg mat per person och år, berättar hon. Det gjorde man inte förr! Utgå ifrån grönsakerna, fyll på med potatis, pasta, gryn etc och mejeriprodukter och ha kött eller fisk bara som topping. De nya matpyramiderna ger god vägledning, säger Ingela.

Matpyramiderna finns längs ner på Download:
Sida MedvetnaVal Download

Tips för klimatsmart mathållning
1. använd all mat som köps hem
2. välj råvaror efter årstid
3. ät mindre kött och mer grönsaker
4. välj miljömärkt; Krav, EU-ekologiskt och MSC
5. köp närproducerat
6. tillaga mat från grunden
7. storhandla för mindre transporter
8. använd energisnåla metoder
9. välj kranvatten

Hör intervju med Lillian Lundin Stöt 3 min 48 sek,
Radio Dalarna 2011-03-20: Vad handlar en kurs i butiksguidning om?

Läs om kursen i Dala Demokraten:
Soppor bra för klimatet

Läs referat från kursen av Lillian Lundin Stöt här:
Referat kurs i butiksguidning

KlimatPiraterna provade butiksguidning 17 januari 2011

Det finns tidningsartiklar och radioinslag från butiksguidning på ICA Kvantum i Borlänge.
Läs om butiksguidningen, uppdrag 10 ”Säsongsmat o Restaurangtest” här:
Sida Butiksguidning och uppdrag 10

_______________________________________________________________________

Framtidsveckan startskott för omställning

– Tanken är att ändra vårt beteende och att hushålla med jordens resurser, säger Bernt Lindberg, från Naturskyddsföreningen.

– Som start anordnas Framtidsveckan i april och det har gått så fort att alla kommuner inte har hunnit sätta sig in i det och anmäla intresse. Men nästa år är jag övertygad om att alla 15 Dalakommuner är med, säger Jan Ekebjär, Studiefrämjandet.

Under Framtidsveckan kommer det att hända mycket i de olika kommunerna. På schemat står bland annat ekobasar, ekofrisörer, föreläsning om Slowfood, klädbytardagar och mycket annat.

Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen i Falubygden är initiativtagare medan kommunerna och Dalarnas Bildningsförbund står för det ekonomiska stödet.

Läs artikel i DT: Framtidsveckan blir startskott för omställningsarbete
_______________________________________________________________________

Godis, chips och läsk dåligt för klimatet

Fredagsmyset är inte mysigt. Godis, chips och läsk gör oss tjocka och feta och är dåligt för miljön. En studie från Institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK) visar bland annat att tillverkning av ett kilo chips ger utsläpp av 2,2 kilo växthusgaser, tjugo gånger mer än odling av ett kilo potatis orsakar.

Skumgodis har större klimatpåverkan än gelégodis medan mjölkchoklad har tre gånger så stor klimatpåverkan som mörk choklad. Den största klimatboven är skumgodiset. Kött är den livsmedelsgrupp som normalt har störst klimatpåverkan. Därför är det anmärkningsvärt att en påse skumgodis har lika stor klimatpåverkan som en portion fläskkött. Studien baseras på livscykelanalyser av godis, chips och läsk.

I mörklila visas klimatpåverkan för de produkter som studerats nu. Produkter i ljuslila har undersökts tidigare. De andra färgerna visar några baslivsmedels påverkan på klimatet.

Den svenska konsumtionen av godis, chips och läsk leder till utsläpp av nästan en halv miljon ton växthusgaser, motsvarande 0,8 procent av Sveriges totala utsläpp och cirka 2,6 procent av matens klimatpåverkan i Sverige. Godis och chips har betydligt större klimatpåverkan än äpplen, mjölk och bröd.

Det kan verka lite men läsk och godis är tomma kalorier så det är onödig påverkan på klimat och miljö. Konsumtionen av de här produkterna har dessutom ökat betydligt – i dag dricker vi fyra gånger så mycket läsk och äter dubbelt så mycket godis som på 60-talet.

Läs på Livsmedelsverkets hemsida: Godisets miljöpåverkan kartlagd i ny studie

Studien i svensk sammanfattning: Miljöpåverkan från godis, chips och läskedrycker

Hämta hela studien från Nordiska Rådets hemsida:
The environmental impact of the consumption of sweets, crisps and soft drinks

_______________________________________________________________________

Ekologiska fotavtryck och klimatprofiler

Den 21 augusti 2010 hade mänskligheten förbrukat allt som jorden förmår producera under året. Vi menar då det som växer nytt och reproduceras år från år. Resten tär på jordens tillgångar. För att fortsätta leva som vi gör förbrukar vi allt mer av jordens ändliga resurser.
Läs artikel i Dagens Nyheter: Idag tar jordens resurser slut

Vårt sätt att leva blir ekologiska fotavtryck i naturen

Gittan Matsson föreläste vid MedvetnaVals seminarium på biblioteket i Borlänge 24 februari. Gittan är miljösamordnare i Faluns skolor och utbildningshandledare åt Världsnaturfonden.

Allt vi människor gör har inverkan på vår miljö på något sätt. Maten vi äter, kläderna vi har på oss, ja allt som produceras får effekter för världens skogar, hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter. Ju mer vi producerar och konsumerar, desto mer påverkas allt levande omkring oss. När vi studerar våra ekologiska fotavtryck förstår vi mer om denna påverkan och kan bättre bidra till samhällets omställning mot en mer ansvarsfull produktion och konsumtion.
Om ekologiska fotavtryck på Världsnaturfondens hemsida:
Ekologiska fotavtryck

Tidning om ekologiska fotavtryck från Världsnaturfonden:
Ekofotavtryckstidningen

Se hur du kan räkna ut ditt ekologiska fotavtryck och din klimatpåverkan på MedvetnaVals hemsida: Se din klimatpåverkan

Klimatprofiler

Seminariet var en ”kickoff” inför perioden 28 februari – 1 maj då KlimatPiraterna för andra gången ska samla kvitton och andra data till sina klimatprofiler. När vi räknat ut klimatprofilerna kan vi jämföra med dem från vintern 2010.

Här kan du se klimatprofilerna från förra vintern:
KlimatPiraternas klimatprofil

Formulär – underlag till klimatprofiler:
Underlag Klimatprofiler 2011 pdf

Vi konsumerar alldeles för mycket

Sammanfattningsvis kan sägas att vi globalt sett konsumerar 30 procent mer än vad jorden kan producera. Följderna är många och antalet arter minskar drastiskt. Detta är naturligtvis inte hållbart. Hur kan vi bryta den negativa trenden? Mycket kan och måste göras av världens politiker och företagsledare. Om du inte är en av dem har du ändå en mycket viktig roll när det gäller att påverka dem – både som konsument och i andra sammanhang. Liksom varje enskild människas handlingar lett till negativa följder som kan summeras med denna globala trend så kan vi vända det till att låta bäckar av små positiva handlingar leda till en global flod av lättnader för vår planet. Du hittar många tips på vad du kan göra på MedvetnaVals hemsida.

Uppdrag 12 ”Egen utmaning”

Kvällen avslutas med att KlimatPiraterna fick Uppdrag 12 ”Egen utmaning”.

Läs uppdraget här:
Uppdrag 12 Egen utmaning pdf

Gå till sidan för uppdraget:
Sida Uppdrag 12 Egen utmaning

_______________________________________________________________________

Konsumera mera – vägen till lycka?

Det är inte helt självklart enligt Annika Lillemets som föreläste på Stadsbiblioteket i Falun onsdag 16 februari. Annika är från Linköping och riksdagsledamot (MP). Hon är medförfattare till en motion om ökad lycka som politiskt mål. Läs motionen här: Ökad lycka som politiskt mål
Redan i antikens Grekland menade Aristoteles att det goda förenar sig i hans uppfattning om lyckan och människans uppgift. Han är en i raden av filosofer som hävdar att största möjliga lycka till alla är det högsta målet.
På 1700-talet argumenterade den engelske filosofen Jeremy Bentham att målet för den offentliga politiken borde vara att maximera summan av lycka i samhället.

Blir vi lyckligare när vi blir rikare? Nja, det verkar finnas en gräns där ökad materiell välfärd inte leder till ökat välbefinnande. Hur skapar vi en ekonomi som är bra på att stötta människors verkliga behov, istället för den redan överstimulerade konsumtionen? När blir ökad lycka i befolkningen ett prioriterat politiskt mål?

Lyckan skattas högt i Bhutan

Bhutan är ett litet land högt upp i Himalayas berg med 700 000 invånare som anser sig lyckligare än de flesta. Hemligheten ligger i en statligt fastställd filosofi om bruttonationell lycka. Ett särskilt institut har till uppgift att mäta varje politiskt beslut i landet utifrån hur mycket lycka det kommer att bidra med.
Läs och lyssna på reportage i SRP1 här: Bruttonationell lycka

Sänk arbetstiden

Vi bör inte arbeta mer än 30 timmar i veckan. Då får vi tid till så mycket annat och vi kan planera tillvaron bättre – och det är något många längtar efter i dag. Du kanske väljer att motionera mera eller ta del av kulturutbudet. Du får mer tid för dina nära och kära eller för att odla dina egna grönsaker. Samtidigt nöter vi mindre på miljön. Att dela mer rättvist både på jobb, inkomster och ledig tid ger många fördelar. Det har visat sig att i mer ekonomiskt jämlika länder har både fattigare och rikare grupper bättre hälsa och mindre sociala problem. De ger större total lycka!

I dag jobbar många för att få råd att konsumera mer och det är inte konstigt eftersom det läggs lika mycket pengar på reklam i dag som det läggs på undervisning i grundskola och gymnasium. Men vi kan inte bara konsumera mer och mer och mer, det tål inte jorden.

Sex timmars arbetsdag är ett krav sen 70-talet

Varje gång vi i Sverige har tagit ut produktivitetsökningar i sänkt arbetstid har det föregåtts av ramaskrin. Sen har alla accepterat det och insett fördelarna.I Frankrike sänktes normalarbetstiden från 39 till 35 timmar vid millennieskiftet. Det fick till följd att arbetslösheten sjönk med tre procent. Och för första gången på årtionden ökade löntagarnas andel av BNP, medan den del som utgör företagens vinster sjönk något. Det kan förklara högerns motstånd, både här och i Frankrike mot reformen. FN-rapporten ”Green jobs” förordar sänkt arbetstid i den rika delen av världen för miljöns skull och EU-parlamentets miljöutskott har tagit ett uttalande med samma innebörd.

Vad kan vi göra?

Annika Lillemets avslutade kvällen med att ge exempel på företagsformer som provats i andra länder. I stället för ett mål om maximal ekonomisk avkastning har en del nya företag i USA och England som mål att göra social nytta.

Annika berörde också frågan om rätten till mänsklighetens gemensamma tillgångar ”allmänningar”. Vem äger atmosfären? Vem äger fisken i havet? Bör inte den som förorenar vår gemensamma atmosfär betala för det? Med vilken rätt kan någon använda och tjäna pengar på gemensamma naturtillgångar?

Det finns exempel på att företag får betala när de använder gemensamma tillgångar. Alaskas Permanenta Fond är ett exempel. Ur den får alla medborgare en lika del av överskottet som en basinkomst. Stora pengar används också till välfärd, exempelvis i form av skolor och sjukvård.

Alaskas Permanenta Fond

Det är en fond ur vilken medborgarna i Alaska får del av delstatens intäkter från olje- och gasutvinningen. Fonden röstades igenom av delstatens medborgare 1976 då bygget av den stora pipelinen var i slutskedet. Fonden ägs av delstaten Alaska. Medborgarna får del av fondens intäkter genom årliga ”dividents” det vill säga andelar. Systemet är ett basinkomstsystem genom att alla kvalificerade medborgare får samma belopp. Det är ett slags medborgarlön. The Permanent Fund Dividend Division handhar utbetalningarna av basinkomsten. Förutom direkta utbetalningar av dividents gör fonden även investeringar. Investeringarna, som skall vara diversifierade och placerade i tillgångar med acceptabel risk, handhas av Alaska Permanent Fund Corporation ett statligt ägt företag.

Läs om Alaskas Permanenta Fond: The Alaska Permanent Fund

Läs om Alaskas basinkomstsystem: The Permanent Fund Dividend Division
_______________________________________________________________________

Falu kommun satsar på elbilar

Anna Häggluns (C)Det beslutade kommunfullmäktige vid sammanträdet 10 februari. Beslutet var i stort sett enhälligt.
Anna Hägglund (C) har skrivit en motion om att Falun bör ligga med i täten för satsning på elbilar. ”Med glädje noterar jag att min motion blivit bifallen. Jag hoppas att vi nu får se större användning av elbilar inom Falu Kommun” säger Anna Hägglund.

Kommunen ska i nästa upphandling av fordon ha med en del som rör elbilar, och en investering ska även påbörjas för att se vilka behov och efterfrågan av elbilar det finns inom de kommunala verksamheterna.

_______________________________________________________________________

Falun först i Sverige med Mitsubishis elbil

Falu Energi & Vatten har köpt fem bilar, varav två ska användas internt av bolagets personal i den dagliga verksamheten. En av elbilarna hyrs en ut till Falu Kommuns hemtjänst som ska använda bilen i sin verksamhet. En kan hyras som demobil av privatpersoner, företag och organisationer för att de ska få möjlighet att provköra en elbil.

Falu Energi & Vatten AB har nu 5 Mitsubishi i-MiEV, en fyrsitsig elbil.
Nu lanseras en hemsida för Falu Energi & Vatten AB:s elbilsprojekt. Läs mer om bilarna, projektet och laddstolpar för elfordon i Falun: Elbil Falun

Artikel i Dala Demokraten om elbilarna: Nya elbilar till Falun

Läs även i Dalarnas Tidningar: Bil som går på vindkraft

Shopping Cirkle ett elbilsprojekt i Gävleborg

Under 2009-2011 testkör ett antal familjer i Gävle-Sandvikenområdet varsin elbil av märket Think City. Den typiska testfamiljen består av vuxna och barn som bor i Gävle-Sandvikenområdet. De använder bilen både i vardagen och på fritiden. De använder kort som betalningsmedel när de laddar bilen vid en laddstolpe.

Läs mer här: Shopping Circle

Nytt vägmärke visar laddplats för elbilar

I väntan på det stora genombrottet för elbilar introduceras nästa vecka ett nytt vägmärke i Sverige. Det är en symboltavla som anger p-platser där bilägare kan ladda en elbil. Den 15 februari införs också nya regler som ska göra det enklare för elbilsägare att hitta en laddplats till sin bil.

De nya reglerna som kommunerna kan tillämpa i och med den nya skylten innebär att det på dessa p-platser bara får stå bilar med någon typ av eldrift. Och att det där är parkering förbjuden för bilar som enbart drivs med bensin, diesel, etanol, gas eller en kombination av dessa. Dock får sådana fordon använda parkeringsplatserna för på- och avstigning.

_______________________________________________________________________

Svinn på bästa sändningstid

Gubb Marit Stigson från FalunSkribent: GubbMarit. Text och bild lånat från ”Dyrare mat nu!” med GubbMarits tillstånd
I fem onsdagar i rad nu har Sveriges kanal för kvällsmysprogram visat Idol i matlagning, även kallat Sveriges Mästerkock. I de första programmen kuskar de tre kräsna finsmakarna i domarpanelen runt i vårt avlånga land och petar sig igenom ett stort antal måltider som tillretts med massor av kärlek och drömmar bland ingredienserna. Naturligtvis faller majoriteten av dessa måltider inte de gastronomiskt välorienterade herrarna i juryn på läppen. Gång på gång får vi tittare se hur besvikna tävlingsdeltagare skrapar av sin skapelse av fullt ätbar mat rakt ner i sopkorgen.

I tredje programmet har det blivit dags för slut-audition och den snabbt krympande skaran av utvalda tävlingsdeltagare ska ställas på prov på allvar. In genom en port backar en lastbil vars flak svämmar över av säckar med lök. Första utmaningen går ut på att finhacka löken framför domarnas kritiska ögon. Är löken för grov eller ojämn ratas den direkt. Nästa moment handlar om att separera ägg och minsta fragment av äggskal på fel ställe förpassar hela härligheten rakt ner slasken. Slöseriet tar ändå priset när det sista tävlingsmomentet presenteras. Ett bord avtäcks och avslöjar en stor hög färsk lax som ska fileas i stycken av exakt rätt vikt, 160 gram. Naturligtvis blir utmaningen för svår för flera av deltagarna och alla laxbitar som inte håller måttet kastas i en soptunna av rostfritt stål.

Gubbarna i programmet "mästerkocken"Budskapet som sänds rakt ut genom våra teveapparater varje onsdagskväll är djupt upprörande. Att sätta ett högt värde på mat, som man uppenbarligen gör i programmet, är naturligtvis något som bör eftersträvas. Problemet vi landar i här har dock ingenting att göra med respekt för råvarorna och kunskap om värdet av bra matlagning. I Sveriges Mästerkock ratas en måltid om löken bränts en aning. En fantastiskt fin laxfilé kastas om den väger elva gram för mycket. Det är en fruktansvärd attityd som förmedlas. Den är dessutom kränkande för människor som varje månad tvingas kämpa för att mätta sina familjer. Ätlig mat slängs i onödan!

Ska vi råda bot på problemet med matsvinn kan vi inte godkänna sådana scener som visas upp i Sveriges Mästerkock. Att respektera och ta vara på vad som finns att tillgå kommer att bli viktigare och viktigare nu när jordens resurser sinar. Ju dyrare det blir att framställa och köpa maten desto nödvändigare blir det att vi värdesätter vad vi faktiskt har. Att då sända ut ett ideal där man tillåts hacka sju lökar för att till sist få till en perfekt ter sig både respekt- och smaklöst.

Gubb Marit Stigson kommer från Falun och är 20 år gammal.
Här berättar hon om sig själv: ”Jag bor i Uppsala och pluggar statskunskap A på Uppsala Universitet. Jag har ett brinnande miljöintresse och har pluggat kurser i hållbar utveckling på UU:s centrum för miljö- och utvecklingsstudier. Jag har och jobbat mycket med ekologiska kläder.

För mig är just livsmedel en väldigt intressant del av miljöfrågan då jag älskar att laga och äta mat. Mycket jobb finns att göra för att klimatanpassa våra matvanor och det vill jag gärna hjälpa till med. Jag älska att skriva och hoppas att kunna jobba med journalistik i framtiden. Då gärna med inriktning på just miljöfrågor.”

Läs Marits inlägg och mycket annat på sidan Dyrare mat nu!: Svinn på bästa sändningstid

_______________________________________________________________________

Rent hus med KlimatPiraterna

Jasminka Andersson, RH Städ i Falun
Seminariet med Jasminka Andersson var på biblioteket i Falun tisdagen den 1 februari.
Håll rent utan att smutsa ner miljön! Skippa konstiga rengöringsmedel när du städar. Använd mormors miljövänliga medel istället! Mormor var nämligen miljövän utan att veta om det! Det här hade hon ofta i städskåpet:
– Handdiskmedel – Såpa (Grumme Såpa!) – Citronsyra eller ättiksprit – Stålull (Svinto!)
Kombinera gärna mormors medel med städredskap i moderna mikrofiber (som gör rent genom statisk elektricitet och kapillärkraft). På så sätt får du ett rent hem utan att utsätta dig, dina barn och miljön för onödiga kemikalier samtidigt som du får mer pengar i plånboken och mer plats i städskpåpet.

Så här säger Jasminka Andersson från RH Städ i Falun

Diskmedel och såpa fungerar till nästan all vanlig rengöring. Dammsugare används till stora mattor och möbler med tyg. Små mattor skakas ute. Till allt annat används mikrofiberdukar eller mikrofibermopp.
De som jobbar med städ har olika färg på materialet. Blått för basiska medel som såpa eller diskmedel. Dessa används överallt utom i badrum. Rött för sura medel som används i badrum och på toaletten. Då syns var olika saker ska användas och trasorna blandas inte ihop.

Fler tips finns i KlimatPiraternas Uppdrag 11:
Green Washing pdf

Gå till sidan för uppdrag 11:
Green Washing

Läs artikel i Dalarnas Tidningar 11-02-02:
Städa som mormor
_______________________________________________________________________

Det våras för grönsakerna

Nyligen startade den internationella rörelsen Meatfree monday i Sverige. Och nu kan du göra helgen köttfri också. I DN 2011-01-23 har kocken Stefan Eriksson satt ihop en fantastiskt god festmeny med bara grönt. Hans älsklingsråvara är: råvaror som är odlade och producerade på riktigt och allt från naturen, det smakar som det faktiskt är.
Läs mer i Dagens Nyheter: Det våras för grönsakerna

_______________________________________________________________________

Lyckad butiksguidning måndag 17 januari

KlimatPirater blir guidade på ICA Kvantum 11-01-17
         Foto Dalarnas Tidningar: Johan Solum

”Välj klimatsmart när du handlar och köp t ex inte tomater på vintern. Dessa kräver mycket mer energi i produktionen nu än vad de gör när det är odlingssäsong här hemma”, förklarade Unni Öhman för ett 20-tal intresserade KlimatPirater.

Läs mer i Dalarnas tidningar: Klimatsmart guidning i butik

Dala Demokraten var också där: Klimatsmart guidning i butik

Lyssna till nyhetsinslag på Radio Dalarna: Nya uppdrag för KlimatPirater mp3

Läs och lyssna på Anders Thuresson som leder projekt Medvetna Val och KlimatPiraterna. Hör också klimatpiraterna Anneli och Dick Jonsson Klimatpiraterna Evelina och Erik Blohm. Reporter: Stefan Ubbesen/Sveriges Radio Dalarna: Sänkt elförbrukningen med 30 procent

Det var en lyckad guidning på ICA Kvantum i Borlänge. KlimatPiraterna guidades genom butikens utbud för att hitta de klimatsmarta varorna. KlimatPiraterna fick uppdrag 10.

Läs uppdraget som pdf här: Uppdr 10 Säsongsmat o Restaurangtest

_______________________________________________________________________

Matupproret

En väg till god och näringsrik mat på skolor, sjukhus och äldrevård. Följ med på en resa som gått via skolmatsalen, till ett hundratusen underskrifter, ett antal vänner för livet och mynnar i en stiftelse, folkbildning på bred front och förberedelser för en ny lag. Nu under vintern 2011 pågår arbetet med att bilda en stiftelse.
För tre år sedan fick Camilla Sparring nog och tog upp kampen mot det matindustriella komplexet och storfinansen. Hon räds inte Lagen om offentlig upphandling, EU-direktiv, det politiska etablissemanget eller pampar och direktörer.

Camilla ger en röst till de svaga grupperna i vårt samhälle barn, sjuka och gamla, de som inte har skydd i svensk lagstiftning. Hon vågar kräva att våra förtroendevalda ska ta det ansvar vi förväntar oss av dem och ger konkreta exempel på missförhållanden. Och tips på utvägar för både den offentliga restaurangen och dess gäster.

I boken finns information om enkel vardagsmat, om varifrån maten kommer, om vår matkultur och måltiden som källa till välmående, om alla de små enkla val vi kan göra för att vi och vår planet ska må så bra som möjligt. Camilla skriver om en första kurs ”Enkel vardagsmat för småbarnsföräldrar”. Tanken är att kursen ska få en mängd efterföljare. Boken från hösten 2010 finns att köpa i bokhandeln.

_______________________________________________________________________

Släng inte maten!

Den mat vi köper påverkar klimatet olika mycket. Men det kvittar om du är upplyst konsument och väljer miljömärkt om du inte äter upp maten. Då har all produktion och transport varit förgäves. I genomsnitt slänger vi över 25 % av den mat vi bär hem. Det motsvarar de årliga utsläppen av cirka 700 000 svenska medelbilar eller 460 000 oljeeldade villor. Det är bra för plånboken och klimatet att bara köpa hem det man faktiskt använder.

Mycket av den mat som slängs, slängs i onödan. Ben, skalrester och skämd mat ska vi inte äta. Men det är bara en liten del av allt som slängs.
ICA Kuriren skrev om detta redan 2008: ICA, släng inte maten

Konsumentföreningen i Stockholm jobbar för att minska matsvinnet. Läs mer här: Klimatavtryck från hushållens matavfall

År 2009 gav KF ut en mycket läsvärd, matnyttig broschyr: KF, släng inte maten

Även i skolornas matsalar slängs mycket mat i onödan. I Borlänge arbetar de aktivt för att minska matsvinnet. Bland annat genom klimatveckor i förskolor och skolor: Klimatveckor

Det syntes i Dalarnas tidningar i oktober 2010:
De ska få eleverna slänga mindre mat

Resultatet kan du läsa om i Dalarnas tidningar i november: Elever slänger ett ton mat i veckan

_______________________________________________________________________

Vinterförrådet

På vintern äter vi det som skördats på hösten och som går att lagra. Säsongen från november till mars kallas därför Vinterförrådet. I vinterförrådet finns fortfarande Svenska äpplen, vit-, röd- och grönkål samt potatis och rotfrukter. Det kan vara en utmaning, i början, att laga goda och vackra rätter med råvaror från egen matkällare eller odlarnas lager.

Vinterförrådet, november – mars

I den nya matpyramiden visas vad som är smart att äta nu!

        Klicka på bilden för full storlek

Den nya matpyramiden är publicerad i boken Mat & Klimat. Det finns fyra ”nya matpyramider: Vinterförrådet, november – mars, nödmånaderna, mars – maj, primörsäsongen, maj – augusti och höstskörden, augusti – november.
Boken om hur vi kan välja att äta, handla och odla på ett sätt som är bättre för klimatet. Maten står för en tredjedel av vår klimatpåverkan. Om vi vill göra något åt klimatförändringen är det enklast att börja med maten.

Hur vi väljer påverkar inte bara klimatet, utan även hur naturen mår och hur djuren behandlas. Det vi köper i affären avgör också hur vårt kulturlandskap ser ut. Ju mer vi vet om maten och var den kommer ifrån, desto större blir smakupplevelsen.

Författarna är experter på klimat och mat. Pär Holmgren är välkänd meteorolog och föreläsare i ämnen som rör klimatfrågan. Johanna Björklund och Susanne Johansson är verksamma vid Sveriges lantbruksuniversitet och är ledande forskare inom mat- och klimatfrågor. Boken finns att köpa i bokhandeln eller från en nätbokhandel som: Adlibris: Mat & Klimat

Här finns recept på mat som är bra för klimat och miljö att inspireras av:

Tasteline: Klimatsmart mat

Magasnin24 Kungsör: Grönt är gott

Majas klimatmat: Klimatmat.se
_______________________________________________________________________

Dyraste elen sedan avregleringen

Ur artikel i Dagens Nyheter: Räkna med ett par tusenlappar mer än vanligt på elräkningen för december. Om du är villaägare och har elvärme och rörligt elpris vill säga. För lägenhetskunden ökar räkningen med måttligare 80 kronor.
Läs artikeln i DN från 10-12-30: Dyraste elen

På hemsidan Elskling.se kan du jämföra elpriser och byta elavtal, enkelt och kostnadsfritt. De jämför samtliga 134 elhandelsbolag på den svenska marknaden som tillsammans erbjuder 2103 olika elavtal. Vilket elavtal som är bäst för just dig beror på dina unika förutsättningar och preferenser.
Läs mer på hemsidan: Elskling.se
Här kan du läsa deras elspartips: Elskling.se Spartips

Läs om el på SVT Plus hemsida: Om el och elpris

SVT Rapport 10-12-29, Plånboken avgör då svensken elsparar: Plånboken avgör

Elsparande: KlimatPiraternas tips

Evelina och Benjamin visar grenutag med strömbrytare.I Borlänge lyckades familjen Bergkvist-Blohm sänka sin elförbrukning med hela 37% Bilden till höger: Evelina och Benjamin visar ett grenuttag med strömbrytare. Foto: Janne Eriksson, Dalarnas Tidningar.

Vad har Evelina och Erik gjort för att minska på elförbrukningen? Mycket lärde de sig av föredragen och genom att använda energimätaren de fick låna under uppdrag 1. Läs mer om uppdrag 1 längre ner på sidan!

Flera små förändringar ger stora resultat:

Stäng av datorn helt om den inte ska användas på flera timmar.
Det är onödigt att ha den i viloläge.

Använd grenuttag med strömbrytare för att spara el!Använd grenuttag med strömbrytare.
Då är det enkelt att stänga av flera apparater samtidigt.

Släck lampor – och drag ur kontakter.
Många saker drar ström när de är ”avstängda”.

Laga mat på eftervärmen. Koka upp vatten till pastan i vattenkokaren. Jag gör så även när jag kokar potatis, grönsaker och annan mat.

Drag ur kontakten på radion och andra apparater.
– Radion kan dra ström fast det inte var påslagen, säger Evelina.

Det är viktigt att man inte har tv och dator etc. i standby – de tjuvar ström.
– Vår hemmabio drog 38 watt i standbyläge!

Hur mycket pengar de sparat genom att minska på elförbrukningen vet Erik och Evelina inte än, men de ser fram emot nästa elräkning.

Läs artikel om familjen Bergkvist-Blohm i Dalarnas Tidningar här:
Borlänge DT: De kapade elförbrukningen 37 %
_______________________________________________________________________

El- och energimätare för mätning av elapparaters förbrukning.Låna el- och energimätare!

Likadana el- och energimätare som KlimatPiraterna använt finns att låna på biblioteken i Borlänge och Falun. Elmätarna är donerade från projektet MedvetnaVal till biblioteken. Om du behöver flera av de handlingar som följer med vid utlåningen kan du ladda ner dem här.

Ladda ner instruktion till energimätaren: Bruksanvisning elmätare

KlimatPiraternas första uppdrag hette ”Eltjuvar i mitt hem?” Det gick ut på att göra en lista över ”Eltjuvarnas 10 i topp”. KlimatPiraterna fick ett formulär att fylla i.

Ladda ner ett liknande dokument: Eltjuvar i mitt hem?

Inslag på TV4 om elmätarna på biblioteken och MedvetnaVal


Måndagen 2 november berättade TV4 Nyheterna Dalarna om de el- och energimätare som är donerade från projektet MedvetnaVal till biblioteken. Du kan låna en mätare på biblioteken i Borlänge och Falun.

Titta här:

TV4 Dalarna Låna elmätare
_______________________________________________________________________

Välj grönare julblommor

Visst är julstjärnor och hyacinter stämningshöjare i hemmet vid juletid. Tyvärr gör de inte naturen samma tjänst. Varje år sprids mängder av bekämpningsmedel från odlingarna av våra vanligaste julblommor som julstjärna, hyacint, tulpan och amaryllis.

För att odla fram de julblommor vi köper i Sverige används kemikalier i stora mängder. Konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel mot skadeinsekter och svamp, samt tillväxtreglerande kemikalier för att begränsa tillväxten är några exempel.
Ett annat problem är transporten av julblommorna. Det är bra att välja blommor från nära håll men även här kan löken eller sticklingen ha rest mycket långt och även med flyg för att sedan krukas upp och säljas som svenska.
Generellt är det trots allt bättre att välja svenska julblommor. Det kan bli kortare transporter och mindre och färre kemikalier används eftersom skadetrycket inte är så högt. Flera kemikalier är också förbjudna i Sverige. Här finns även odlare som använder biologiska metoder för att utesluta tillväxtreglerande ämnen och de som använder biologisk bekämpning. Ställ frågor när du handlar!

Här är alternativen

Tänk nytt

De vanligaste julblommorna är besprutas mycket. Ett alternativ kan vara orkidéer som oftast sprutas mindre än hyacint och amaryllis.
Våga bryta en av traditionerna, vi har ju så många ändå.

Re-cycla
Ta vara på jullökarna och använd dem igen nästa år. Låt dem vila mörkt och svalt, på balkongen eller i trädgården.

Kolla runt knuten
Ta in vad du kan i form av grönt från naturen: t ex kottar eller mossa.

Tillämpa feng-shui
Varje jul köper vi uppåt 10 miljoner julstjärnor i Sverige. Prova ett mer sparsamt blomsterarrangemang den här julen. Less is more!

Var lite besvärlig
Fråga efter KRAV-märkta blommor så ökar trycket på att få fram blommor som inte besprutats med kemiska bekämpningsmedel.

Se TV4-nyheternas inslag om julblommor den 11 december 2010

Artikel inspirerad av Svenska Naturskyddsföreningens hemsida: Välj grönare julblommor SNF

Läs på MedvetnaVals blogg om juste odling av blommor som kan vara märkt med FFP som står för Fair Flowers Fair Plants. Inlägg från 10 december: Köp blommor med FFP-märke!

_______________________________________________________________________

Titta på familjen Möller Skog i Plus på SVT Play!

SVT 1 Plus uppmanade folk med drömmar att skriva ner dem och skicka iväg dem till redaktionen. Programmet skulle nämligen göra en serie reportage där de hjälper folk förverkliga sina visioner. Familjen Möller-Skog, Falun
Sofia Möller Skog skrev ner sin och familjens dröm om att leva mer miljösmart och gjorde det så bra att Plus spelade in ett reportage om detta under hösten.
Programmet sändes 9/12 och gick i repris och söndag 12/12 klockan.

Se Plus på SVT Play: SVT Plus 10-12-09

Sofia berättar hur det gått: Videohälsning

Möller Skogs spartips: Familjen Skogs spartips

Fia Möller Skog och Charlie Söderberg vid inspelning av Plus     Soia Möller Skog och Charlie Söderberg vid inspelning av Plus

På Plus hemsida: Om el och elpris

Du hittar tablån här: SVT Plus

Läs artikel i Dalarnas tidningar 10-12-09 före TV-programmet: Klimatsmart Falufamilj

_______________________________________________________________________

Uppdrag 9 Schysst Jul

Seminariet var på stadsbiblioteket i Falun måndag 29 november 19:00
Anders Thuresson satte in KlimatPiraterna i ett större sammanhang.

Han berättade om arter som dör ut, brist på mineraler, klimatförändringar och ”peakoil” (oljetoppen=brist på billig olja).

Det är många över hela världen som jobbar för att lösa dessa problem. Det är allt från FN-möten om klimatavtal till lokala aktiviteter. Senaste FN-mötet var i Cancún, Mexiko. Bill Clintons initiativ för klimatet med arbete i 40 olika storstäder kallas ibland ”borgmästarinitiativet”. Tanken är att de som har makten i städerna också kan göra mycket där. Göran Carstedt samordnar och arbetar med Clintons initiativ för klimatet.

I England har ”Transition Towns” växt fram. Det här handlar om arbete med lokal praktisk omställning.” Omställning Sverige” kallas riksorganisationen. Detta arbetssätt sprider sig även i Dalarna. Arbete för att bygga upp ”omställning Falun” pågår.

Anders nämnde några till bland de många organisationer och projekt verkar för ett arbete med omställning. Det är allt från ”EnergiIntelligent Dalarna” vid Länsstyrelsen Dalarna till föreningen ”Medveten konsumtion”. Du hittar dem och fler bland banners och länkar till höger på sidan.

Direktsändning i SVT Dalarna

Vid seminariet 29 november direktsände SVT Dalarna ett inslag vid klockan 19:23 .

           Börje Hols, fotograf    Anders Hansson, reporter

Titta på TV-inslaget här. Det börjar 8 minuter 28 sekunder in: Denna video togs bort av SVT6 dec 2010.

Seminariet fortsatte med att KlimatPiraterna delade med sig av sina erfarenheter och tips.

Sedan höll Sara Mårtensson i ett samtal kring hur julen kan firas rofyllt och med mindre påverkan på miljö och klimat. Kvällen avslutades med att Sara gav KlimatPiraterna uppdrag 9. I uppdraget finns tips inom olika områden om hur var och en kan göra förändringar i sitt julfirande.

Läs uppdraget som pdf här: Uppdrag 9 Vit jul blir grön

Gå till sidan för uppdraget: Sida Uppdrag 9 Fira en vit Jul grönt!
Artikel om terminsavslutningen i Dalarnas tidningar: Avslutning för KlimatPirater

_______________________________________________________________________

Daniel Hägerby från föreningen Medveten Konsumtion i Radio Dalarna

Under seminariet Uppdrag 8: Medveten konsumtion” 4 november höll Daniel Hägerby en mycket tänkvärd föreläsning om privatkonsumtion ur ett klimatperspektiv. Han är kassör i en föreningen ”Medveten konsumtion”. Här är en intervju med Daniel Hägerby från Gomorron Dalarna 9 november 2010. intervjun är uppdelad i tre delar:

Daniel Hägerby i Gomorron Dalarna 2010-11-09 del ett,
Hägerby del ett mp3

Daniel Hägerby i Gomorron Dalarna 2010-11-09 del två,
Hägerby del två mp3

Daniel Hägerby i Gomorron Dalarna 2010-11-09 del tre,
Hägerby del tre mp3

_______________________________________________________________________

Madeléne Blyckertz i Tolvåtio, SR Radio Dalarna

Madeléne Blyckertz Torsdagen den fjärde november 2010 intervjuades Madeléne Blyckertz av Lena Maria Busk i Radio Dalarna.
Madeléne berättar om sitt långvariga köpstopp och nuvarande konsumtionsvanor.

Sist i Tolvåtio hörs ”tant Grön” per telefon. Hon kommenterar Madelénes tankar om minskad konsumtion och kortare arbetstid. Lyssna här:

Madeléne Blyckertz i Radio Dalarnas Tolvåtio 2010-11-04,
Madeléne Blyckertz, minskad konsumtion mp3

_______________________________________________________________________

Dalarnas första Ekobazaar lyckad tillställning

Den 30-31 oktober gick Dalarnas första, men förhoppningsvis inte sista, EKO-Bazaar av stapeln på Dalarnas museum. Arrangemanget blev mycket lyckat och de många besökarna kunde bl.a. lyssna på intressanta föreläsningar, äta gott, handla ekologiska och rättvisemärkta kläder, matvaror, och få information från så skilda föreningar som Falu bilpool till hunddagis. Mer bilder därifrån kommer framöver! Butiken ”Did U give the world some love today, babe? är en av initiativtagarna.

Cajsa och Cattis från Did you give the worlde some love today Cajsa och Cattis från butiken Did you give the world some love today, Babe.

Läs mer här: EKO-Bazaar i DD
_______________________________________________________________________

Nystart för

Hållbara familjer

Ekologisk mat, lågenergilampor och bra sopsortering.

Gävle Kommun startar för tredje gången projektet ”Hållbara familjer” där gävlefamiljer blir coachade att leva mer miljövänligt i vardagen och påverka miljön positivt.
Kick off för de 20 nya familjerna var onsdagen den 19 oktober!

Nu påbörjar Hållbara familjer en ny omgång!

”Ingen kan göra allt men alla kan göra något.” är deras devis.

Läs på deras hemsida: Gävle Hållbara familjer

Se reportage i TV4: Gävle Hållbara familjer TV4 från start av ny säsong

_______________________________________________________________________

De kapade sin elförbrukning 37 %

Erik Blohm visar lampa som drar ström när den avstängd.

I Dalarnas Tidningar finns en artikel om Familjen Bergkvist-Blohm i Borlänge som kapat sin elförbrukning rejält. Erik och Evelina har gjort detta med enkla medel.

Erik Blohm håller en lampa i handen. Fast den varit släckt har den stått och dragit ström. Det är ett exempel på eltjuvar i våra hem. De kan upptäckas med hjälp av en energimätare! Det var så Erik såg hur mycket el lampan drog helt i onödan.
Foto: Janne Eriksson, DT

Läs Bergkvist-Blohms spartips här:

Uppdrag 1 Eltjuvar i Mitt hem?

Läs artikel i Dalarnas Tidningar här: Borlänge DT: De kapade elförbrukningen 37 %

_______________________________________________________________________

Besök på Falu Naturskola

Klappa får på HarmsarvetEn ljummen kväll fick Harmsarvets museijordbruk besök av KlimatPirater. Måndag 14 juni fick några familjer stifta bekantskap med djuren och den vackra omgivande miljön. Vid Harmsarvet återskapas det gamla odlingslandskapet efter hand.

Harmsarvet fungerar som klassrum åt Falu Naturskola och så här års finns där många djurungar. Besökarna fick bland annat träffa och klappa föl, lamm, kycklingar, kalvar och kultingar med mammor. Många av djuren är av gamla svenska lantraser som man kanske inte ser varje dag, eller vad sägs om Linderödssvin, Hedemorahöns och Nordsvensk arbetshäst? Arrangemanget var uppskattat av stora som små deltagare.

Läs mer om Naturskolan här: Falu Naturskola

Foto Bernt Lindberg. Arrangemang: Naturskyddsföreningen i Falubygden.

_______________________________________________________________________

KlimatPirat-blogg!

Evelina Bergkvist Blohm har bloggat sedan 4 februari 2010! Hon skriver inspirerande och tänkvärda betraktelser.

Från Evelinas blogg: ”Om mig, Klimatpiraten

Långt borta från Stureplan, champange och glamour bloggar jag om mitt liv som föräldraledig klimatpirat! Nyligen blev jag och min familj utvalda att delta i ett miljöprojekt som går ut på att medvetandegöra och minska hushållets miljöpåverkan.” http://klimatpiraten.blogspot.com/

Är du KlimatPirat och känner för att blogga?

Hör av dig till Anders Thuresson! anders.thuresson@medvetnaval.se

_______________________________________________________________________

KlimatPiraterna har hissat seglen

Kvällen torsdagen den 18 februari 2010 samlades alla KlimatPirater från Borlänge och Falun för första gången. Det var ca sjuttio personer, allt från yngre barnfamiljer till pensionärer som träffades på Vassbo Vandrarhem.

Hans Jacobsson som driver Stabergs värdshus hade dukat upp en läcker vegetarisk buffé. Så startade ett spännande år för hushållen där målet är att kapa sina koldioxidutsläpp.

KlimatPirater upptaktsträff på Vassbo vandrarhem 18 februari 2010

Kommentera