Resultat

Medelsvensken släpper ut 10 ton CO2e

KlimatPiraterna har mindre utsläpp

Klimatprofiler visar resultat

Resultat efter ämnesområde

KlimatPiraternas resultat i media

De minskade utsläppen av CO2e med 18,5 %

Total klimatpåverkan KlimatPirater

Diagrammet ovan bygger på data från mätningar våren 2010 och våren 2011.

Större diagram:
Total klimatpåverkan jämförande diagram pdf

Våren 2010 var KlimatPiraternas utsläpp av växthusgaser i genomsnitt 5 500 kg CO2e per person och år. Efter första mätningen genomförde KlimatPiraterna 12 uppdrag med mål att minska hushållets utsläpp av växthusgaser och att minska miljöpåverkan. Uppdragen har bland annat handlat om el – energi, mat, konsumtion – livsstil och resor. När uppdragen genomförts hade KlimatPiraterna minskat utsläppen med 18,5 % till 4500 kg CO2e per person och år.

CO2e = Koldioxidekvivalenter. Utsläpp av olika växthusgaser räknas om till ett värde i koldioxid CO2. På så sätt kan utsläpp av olika gaser från en källa räknas samman och jämföras. Tanken med klimatprofiler och tabeller är att grovt visa hur KlimatPiraternas livsstilsförändringar lett till minskade utsläpp av växthusgaser. De syftar inte till att ge detaljerade data.

Till sidans början: Resultat
_______________________________________________________________________

Medelsvensken släpper ut 10 ton CO2e

De svenska utsläppen av växthusgaser (CO2e) är ca 10 ton CO2e per person och år. Om man räknar bort de utsläpp offentlig service ger, ca 2 ton, återstår utsläpp om ca 8 ton CO2e per person och år som var och en kan påverka själv. En jämförelse av KlimatPiraternas utsläpp med medelsvenskens ca 8 ton årliga utsläpp av CO2e finns nedan.

MiljömålsPortalen:

Miljömål -Klimat – utsläpp av växthusgaser

Till sidans början: Resultat
_______________________________________________________________________

KlimatPiraterna har mindre utsläpp

Jämförelsen här bygger på data från de hushåll vi fått in uppgifter vid mätningar våren 2010 och våren 2011.

Våren 2010 var KlimatPiraternas utsläpp 5 500 kg CO2e per person och år.

Redan då var KlimatPiraternas utsläpp mindre än Medelsvenskens 8 000 kg CO2e per år.

Efter första mätningen genomförde KlimatPiraterna 12 uppdrag med mål att minska hushållets utsläpp av växthusgaser och att minska miljöpåverkan.

Uppdragen har bland annat handlat om el – energi, mat, konsumtion – livsstil och resor.

Från en låg nivå sänkte KlimatPiraterna sina utsläpp med i genomsnitt 18,5 % till 4 500 kg CO2e per person och år. KlimatPiraterna visar att det går att leva med mindre påverkan på klimat och miljö, och samtidigt få bättre ekonomi, hälsa och livskvalitet.

Det är ett bra resultat att banta bort 18,5 % av utsläppen från en låg nivå!

Enligt de preliminära beräkningarna från 25 maj 2011 hade KlimatPiraterna minskat sina utsläpp av växthusgaser med 10,2 %. Då användes resultat från en större grupp från år 2010. Beräkningarna från 2011 var preliminära och har justerats efter att denna översikt publicerades.

En första översikt över resultaten från 2011-05-25:
Resultat första översikt pdf

Till sidans början: Resultat

_______________________________________________________________________

Klimatprofiler visar resultat

MedvetnaVals resultat bygger på data från de hushåll som lämnat in uppgifter både vid mätningarna våren 2010 och mätningarna våren 2011. Ett genomsnitt har räknats fram för en grupp med KlimatPirater från 19 hushåll om tillsammans 63 personer. De diagram som används för att visa resultat kallas för klimatprofiler. MedvetnaVal har arbetat med de utsläpp av växthusgaser en privatperson kan påverka själv. De värden för utsläpp som används är beräknade för varors och tjänsters livscykel, oavsett var i världen utsläppet sker. På sidan KlimatPiraternas klimatprofil finns information om klimatbelastning för olika varor och tjänster, hur insamling av data från hushållen genomförts och hur om beräkningarna gjorts.

Om klimatprofiler:
Sida KlimatPiraternas klimatprofil

Till sidans början: Resultat
_______________________________________________________________________

Resultat efter ämnesområde

Resultat och redovisningar efter KlimatPiraternas uppdrag har samlats i olika ämnesområden.

El och energi består av Uppdrag 1: Eltjuvar i mitt hem? och Uppdrag 7: Spara energi hemma!

El och energi:
Sida -resultat El och energi
_________________________________

Konsumtion – livsstil är uppbyggt av Uppdrag 4: Fritid, Uppdrag 8: Köpstopp
och Uppdrag 9: En vit jul kan firas grönt.

Konsumtion & livsstil:
Sida -resultat Konsumtion & livstil
_________________________________

Mat: KlimatPiraterna har fått tre matuppdrag. Uppdrag 2: Vårt dagliga bröd,
Uppdrag 6: Testmatlagning och Uppdrag 10: Säsongsmat och restaurangtest.

Mat:
Sida -resultat Mat
_________________________________

Resor består av Uppdrag 3: Tur & Retur (långa resor) och Uppdrag 5: Pendling.

Resor:
Sida -resultat Resor
_________________________________

Uppdrag 11 Städning. Utvärdering av städtipsen finns på egen sida.

Här kan du se vad de olika städtipsen fick för poäng av KlimatPiraterna:
Sida -resultat Städning
_________________________________

Uppdrag 12 Egen utmaning, fungerade som ett uppsamlingsheat.
Redovisningarna finns på egen sida.

Egen utmaning:
Sida -resultat Egen utmaning

Till sidans början: Resultat
_______________________________________________________________________

KlimatPiraternas resultat i media

Mycket uppmuntrande:
Bra resultat!

Dalarnas TidningarMinskad klimatpåverkan:
De minskade utsläppen

Radio Dalarna:
Bra för plånboken!

Till höger: KlimatPirater på presskonferensen 26 maj Annmari Bergkvist, Barbro och Ingvar Rosander och Fia Möller Skog.

_______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Till sidans början: Resultat

Medelsvensken släpper ut 10 ton CO2e

KlimatPiraterna har mindre utsläpp

Klimatprofiler visar resultat

Resultat efter ämnesområde

KlimatPiraternas resultat i media