El & energi -resultat

Här finns resultat från Uppdrag 1: Eltjuvar i mitt hem? och Uppdrag 7: Spara energi hemma!

Elanvändningen minskade med 8,4 %

Vilka eltjuvar har KlimatPiraterna hemma?

Varför spara el?

Hur spara el?

Resultat Uppdrag 7 ”Spara energi hemma!”

Utsläppen av växthusgaser minskade med 4,3 %

Ändrat boende och nya system för uppvärmning

Energikalkylen

Resultat Uppdrag 1 ”Eltjuvar i mitt hem?”

Erik Blohm visar lampa som drar ström när den avstängd.

Erik Blohm visar en lampa som drar mycket ström när den avstängd.

KlimatPiraternas uppdrag 1 bestod av två delar: Den första delen gick ut på att mäta sig fram och göra en lista: Eltjuvarnas 10 i topp. För att kunna göra första delen av uppdraget fick KlimatPiraterna låna hem el- energimätare.
Den andra delen var att spara el i sitt hem.

Elanvändningen minskade med 8,4 %

KlimatPiraterna skulle spara el under tiden april 2010 till och med mars 2011. År ett, april 2009 – mars 2010, var de utsläpp av växthusgaser som kan härledas från KlimatPiraternas elanvändning 870 kg CO2e. År två, april 2010 – april mars hade utsläppen minskat med 73 kg till 797 kg CO2e per person och år. En minskning med 8,4%


Borlänge Energi AB och Falu Energi & Vatten AB har
hjälpt till med avläsning av elförbrukning under projekttiden.
MedvetnaVal har följt elförbrukningen hos 20 hushåll.

Det har visat sig att det är svårt att spara el kalla vintrar om man har elvärme eller värmepump. Slutet på år 2010 var kallt och då slog elvärme och värmepumpar igenom så att KlimatPiraterna som grupp inte fick ihop något sparande. Spridningen är mycket stor. Några hushåll spar rejält även när det är kallt, men el till värme drar så mycket hos andra att sparandet äts upp för gruppen.

Här kan du se statistik för KlimatPiraternas elsparande under ett år:
KlimatPirater Elsparande Grupp 1 år

Vilka eltjuvar har KlimatPiraterna hemma?

** Annat, värst först: 1. Avfuktare, 2. Diskmaskin, 3. kaffebryggare och 4. vattenkokare.

För att kunna hitta eltjuvarna hemma fick KlimatPiraterna låna en varsin energimätare. Med hjälp av en sådan kan man se hur mycket el olika apparater drar i drift och i viloläge (standby). KlimatPiraternas listor har satts ihop till den 10 i topplista som du kan se ovan.

Här är KlimatPiraternas topplista för Eltjuvar som pdf:
Eltjuvarnas 10 i topp

Jämför med listan i artikel från Dagens Nyheter 2010-03-07:
Håll koll på de värsta eltjuvarna

Läs uppdraget här:
Uppdrag 1 Eltjuvar pdf

Gå till sidan för uppdraget:
Sida Uppdrag 1 Eltjuvar i Mitt hem?

De sparade 21 ton i CO2-utsläpp

Januari, februari och mars 2011 har de 20 hushåll vi kunnat mäta på tillsammans sparat 21 000 kWh el. Produktion av el i kolkraftverk i Danmark eller Tyskland ger utsläpp på ca 1 kg CO2 per kWh. Att spara 21 000 kWh kan översättas till minskade utsläpp med 21 ton CO2. Vi slapp importera denna el, eller kunde kanske exportera el i stället.

Till sidans början: El & energi -resultat

Varför spara el?

En sparad kWh är den bästa kWh! Att spara är bra för klimat, miljö och plånbok.
Hur hänger utsläppen av koldioxid ihop med användningen av el?
För att uppskatta hur mycket koldioxid en kWh producerad el ger upphov till kan man använda olika beräkningsmodeller, ”nordisk mix” eller ”marginalel”, som ger olika resultat. Nordisk mix är ett genomsnitt av koldioxidutsläppen från all elproduktion i Norden. Med nordisk mix ger elproduktionen i genomsnitt 100 gram utsläppt koldioxidekvivalenter (CO2, metan och lustgas) per kWh. Med marginalel menar man den elproduktion som sker vid toppbelastning, när el behöver köpas in från t ex dansk kolkraft. Den elen produceras i kolkondensanläggningar som ger betydligt högre utsläpp, cirka 1 kg koldioxidekvivalenter per kWh.
Texten ovan är från Energirådgivningens hemsida.

Läs om hur el och andra energislag påverkar klimat och miljö:
Energirådgivningen -Energi och Miljö

Fjärrvärme producerat av förnybar energi i ett kraftvärmeverk är mycket bättre än elvärme. Fjärrvärmen i Falun släpper ut så lite som 4 gr CO2/kwh! Läs här:
Fjärrvärmens klimat- & miljöpåverkan

Till sidans början: El & energi -resultat

Hur spara el?

På sidan för KlimatPiraternas Uppdrag 1 finns tips om hur du kan spara el:
Uppdrag 1 Eltjuvar i mitt hem?

Energirådgivningens hemsida ger tips om hur man kan minska sin påverkan på klimatet: Minska din klimatpåverkan

Låna El- energimätare!

Likadana energimätare som KlimatPiraterna använt finns att låna på biblioteken i Borlänge och Falun. Elmätarna är donerade från projektet MedvetnaVal till biblioteken. Om du behöver flera av de handlingar som följer med vid utlåningen kan du ladda ner dem här.

Ladda ner instruktion till energimätaren:
Bruksanvisning elmätare

Ladda ner ett ett formulär att fylla i:
Eltjuvar i mitt hem?

Inslag på TV4 om elmätarna på biblioteken och MedvetnaVal


Måndagen 2 november berättade TV4 Nyheterna Dalarna om de el- och energimätare som är donerade från projektet MedvetnaVal till biblioteken. Du kan låna en mätare på biblioteken i Borlänge och Falun.

Titta här:

TV4 Dalarna Låna elmätare

_______________________________________________________________________

Det handlar om planetens framtid

Christina Landén blev intervjuad i Radio Dalarna när KlimatPiraterna fått sitt första uppdrag. Läs på Radio Dalarnas hemsida 2010-04-18:
Uppdrag: Att mäta hushållselen

Hör Christina Landén i Radio Dalarna 2010-04-18:
Att mäta hushållselen mp3
_______________________________________________________________________

Resultat Uppdrag 7 ”Spara energi hemma!”

Uppdraget för KlimatPiraterna gick ut på att göra en energikalkyl för sin bostad och sedan spara energi hemma.

Ladda ner uppdraget som pdf:
Uppdrag 7 spara energi

Till sidans början: El & energi -resultat

Utsläppen av växthusgaser minskade med 4,3 %

Utsläppen från KlimatPiraternas bostäder år 2010 var i genomsnitt 779 kg CO2e per person och år. År 2011 hade gruppen minskat utsläppen till i genomsnitt 746 kg CO2e per person och år. Det är en minskning med 4,3%. Värdena är ett genomsnitt för 63 personer i 19 hushåll i Falun – Borlänge som varit aktiva KlimatPirater. Diagram från Klimatkontots hemsida

Klimatpåverkan från el och bostad är här i grunden beräknat på samma sätt som på Klimatkontot: www.klimatkontot.se

Boende och el har en grundbelastning om 1 ton CO2e i KlimatKontots system. Detta oavsett hur stor elförbrukning eller vilken bostadsyta man har. I MedvetnaVals beräkningar har vi använt grundbelastningen ½ ton för el och bostad. Båda varianterna slår snett och kan uppfattas som orättvisa. För jämförelse med beräkningar i Klimatkontot ska ½ ton CO2e läggas till KlimatPiraternas resultat för bostad och el. ___________________________________________

Ändrat boende och nya system för uppvärmning

Tabellen som pdf:
KlimatPiraternas uppvärmning och boendeform

Tabellen ovan gäller för de 25 hushåll som medverkat som KlimatPirater i MedvetnaVal. De är tillsammans 74 personer. Bland de hushåll som varit engagerade som KlimatPirater i MedvetnaVal har några bytt bostad. I flera fall har man också bytt värmesystem. Ett hushåll i Falun och ett i Borlänge har lämnat elvärme till förmån för fjärrvärme. I gruppen har flera lämnat centralorten och flyttat till mindre samhällen. Några flyttar från boende i lägenhet till egna hem.

Bruket av direktverkande elvärme minskar i gruppen och i regel kombineras den elvärme som används med biobränsle. KlimatPiraterna är en grupp där byte av bostad inverkar positivt på vilka system för uppvärmning som används.

Till sidans början: El & energi -resultat

Energikalkylen

KlimatPiraterna skulle göra en energikalkyl för sin bostad. Energimyndigheten har tagit fram ett verktyg så att man kan se hur mycket energi en bostad förbrukar. Man får tips om hur energiförbrukningen i bostaden kan minskas. Resultat presenteras i kilowattimmar, kronor och CO2-utsläpp.

Det finns en kalkyl för lägenhet och en för småhus. Du hittar dem här:

_______________________________________________________________________

Klicka direkt på bilden som gäller dig eller gå till: Energikalkylen
_______________________________________________________________________
Till sidans början: El & energi -resultat

Elanvändningen minskade med 8,4 %

Vilka eltjuvar har KlimatPiraterna hemma?

Varför spara el?

Hur spara el?

Resultat Uppdrag 7 ”Spara energi hemma!”

Utsläppen av växthusgaser minskade med 4,3 %

Ändrat boende och nya system för uppvärmning