Uppdrag 5 Pendling

Torsten foto från Klimatresnären på GotlandPendlingsresor, resor till och från arbete, utbildning och liknande påverkar klimat och miljö. Minst påverkan ger transporter för egen maskin, med cykel eller till fots.

Vid seminariet i Falun den 23 augusti diskuterades tre frågor med tre olika samtalsledare:
♦ Hur blir trafikmiljön bättre för cyklister i Borlänge och Falun? Malin Jonsson, Falu Kommun

♦ Vad skulle göra pendling med buss och tåg mer lockande? Johanna Ingre, Trafikverket

♦ Hur kan miljöpåverkan minskas för bilresor? Christer Johansson, Dalarnas Försäkringsbolag

Klimatprofiler

Av KlimatPiraternas klimatprofil för resor framgår det att bilresor belastar klimatet väldigt mycket jämfört med buss- och tågresor. Pendling med bil är den absolut största delen av alla bilresor.

Läs mer om klimatprofiler och se diagram för resor längst ner på sidan:
Klimatprofiler

MedvetnaVals samling av klimatmätare:
Se din klimatpåverkan

Se bilderna från evenemanget här:
MedvetnaVals Fotogalleri

KlimatPiraterna fick Uppdrag 5 Pendling

För att kunna genomföra uppdraget fick KlimatPiraterna en resedagbok.
I uppdraget skulle minst en av de vuxna i hushållet utgå från det resesätt de vanligen använder. Under två testveckor provades sedan färdsätt som ger mindre påverkan på klimat och miljö.

KlimatPiraterna skulle anteckna i resedagboken hur de vanligen pendlar under en vecka, från & till vilka platser, hur långt och tiden det tog. Under två veckor skulle de sedan prova på klimatsmart pendling.

Se resultat för Uppdrag 5 här:
Resor -resultat

Ladda ner Uppdrag 5 Pendling här:
Uppdrag 5 Pendling pdf

Resedagboken finns här:
Resedagbok pdf

Erbjudanden till KlimatPiraterna

♦ Gå till och från dagliga aktiviteter minst 7 dagar under en tvåveckorsperiod. Då bjuder MedvetnaVal på en stegräknare (pedometer).

♦ Cykla till och från dagliga aktiviteter minst 7 dagar under en tvåveckorsperiod. Då får du en cykeldator av MedvetnaVal.

♦ Pendla med buss eller tåg minst 7 dagar under en tvåveckorsperiod. Då bjuder MedvetnaVal på ett 31 dagars kombikort för samma sträcka!

För dem som bor i glesbygd kan bilen vara nödvändig. Om du ska byta bil välj till en som är miljöklassad! Välj om möjligt till en som går på förnybart drivmedel som el, etanol eller biogas. För den som är beroende av bil är det smart att lära sig Sparsam körning, eDriving eller ECO-driving! Det är snarlika kurser som marknadsförs under de tre varumärkena.

♦ KlimatPiraterna erbjöds kurs i eDriving i samarbete med TYA och Dalarnas Försäkringsbolag. De KlimatPirater som inte anmält intresse kan göra det på: kontakt@medvetnaval.se

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn.
De anordnar utbildningar och jobbar med arbetsmiljö i transportbranschen. Läs om deras webbkurs: eDriving kurs hos TYA
_______________________________________________________________________

Hösttrampa 23 augusti – 3 oktober

Hela Dalarna cyklar är en utmaning som 2010 är inne på sitt tredje år. Utmaningen vänder sig till alla som kan cykla som bor i Dalarna. Läs mer på någon av dessa hemsidor:

Hela Dalarna cyklar – gör du? Naturskyddsföreningen Dalarna

Hela Dalarna Cyklar -Hållbar trafik, Borlänge Kommun

Hela Dalarna cyklar 2010 – du hänger väl med? Falu Kommun
_______________________________________________________________________

Kurser i Sparsam körning för alla

Sparsam körning, eDriving eller ECO-driving sparar drivmedel och minskar slitaget på fordonet. Denna körstil är bra oavsett vilket drivmedel som används. Genom att tillämpa sparsam körning när du kör kan du spara 4-10 procent i bränsleförbrukning, eller mer! För en vanlig bilist betyder det 500 – 1500 kr per år. Körstilen gör också att din egen kontroll över det som händer i trafiken ökar. En effekt av detta är att det blir mindre risk för att du blir inblandad i olyckor. Om du är tvungen att pendla med bil kan det vara smart att lära sig Sparsam körning!

Alla är välkomna till kurs i Sparsam körning på Studieförbundet Vuxenskolan.
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolans lokal Östra Hamngatan 20, 2 trappor i Falun.
Dag och tid: tisdag 18.30, 4 träffar

Anmälan till: Studieförbundet Vuxenskolan
Telefon: 0243-224190 eller e-post: borlange@sv.se
_______________________________________________________________________

Smart Driving logoi samarbete med
Gröna Bilister

SmartDriving är en utbildning i sparsam körning som bygger på filmer, animationer och faktatexter. Utbildningen ger dig teoretiska kunskaper i hur du ska köra.
När du genomgått alla avsnitt och delmoment gör du ett kunskapsprov.
Utbildningen består av följande delar:
Utbildningsfilmer – webb-TV, Fördjupning, Ordlista och Kunskapsprov
Priser för personbil från 275 kr/licens till 380 kr/licens.
Läs mer om utbildningen här: SmartDriving

Till Gröna Bilister: Gröna Bilister

Smart Driving.se

En sida om eco-driving.  Längst ner på förstasidan finns en Koldioxidberäkning som visar hur mycket sparsam körning minskar bränslekostnad och CO2 utsläpp. Ställ in bränsletyp, körsträcka, förbrukning, pris och täckt besparing i %. Besparing i kronor och minskning av CO2-utsläpp visas på en gång.

Läs mer på deras hemsida: SmartDriving.se


_______________________________________________________________________

Snabbkurs i Sparsam körning

På Trafikverkets hemsida finns en snabbkurs.
De här delarna ingår snabbkursen i Sparsam körning:
1. Kör med framförhållning – undvik stopp
2. Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt
3. Kör med jämnt gaspådrag och håll hastighetsgränserna
4. Motorbromsa
5. Kör inte på tomgång
6. Rulla i medlut, håll jämnt gaspådrag i motlut
7. Använd motorvärmare
8. Serva bilen regelbundet
9. Ta bort takbox och annat som ökar bilens rullmotstånd

Läs mer om hur de tänker här: Snabbkurs i sparsam körning

Vad vi göra för att minska
trafikens klimatpåverkan?

♥ Välj politiker som vågar ta beslut som leder mot ett hållbart samhälle.
♥ Ifrågasätt kommunala planer som leder till ökat bilberoende
♥ Kräv en effektiv konkurrenskraftig kollektivtrafik
♥ Försök minska ditt eget bilåkande, cykla, gå, åk kollektivt, samåk och planera ditt resande
♥ Välj en bränslesnål bil nästa gång du byter, minsta motorn räcker ofta
♥ Välj storlek efter 90 procent av dina bilresor inte efter 10 procent
♥ Lär dig eDriving, ECO-driving eller Sparsamt körsätt
_______________________________________________________________________

Personbilar ”drar” olika vid olika körstil

Det spelar stor roll vilken körstil en chaufför har. En bra körstil kan du lära genom en kurs i Sparsam körning, eDriving eller ECO-driving. Detta ingår numera i körkortsutbildningen! Att hålla hastighetsbegränsningar och koncentrera sig på körningen är smart. Håll avstånd och planera ditt körande. Undvik att köra inne i städer! Parkera och gå istället!

Rätt hastighet drar minst

Att köra fort, över 80 km/timme, ökar förbrukning av drivmedel. I synnerhet äldre bilar som drar mer bränsle vid hög fart. Sverige har en av Europas äldsta bilparker. Den som har en gammal bil och kör fort förbrukar extremt mycket bränsle.
Se diagrammet nedan från Håkan Johansson, Trafikverket.
Diagram över bränsleförbrukning vid olika hastighet med personbil
Gammal är bil utan katalysator. Ny är dagsläget för nya bilar. Snitt är snittet år 2008.

Flera stopp höjer bränsleförbrukningen

En bil som körs med konstant fart i 70 km/timme drar minst bränsle. Minskas farten till 50 drar den något mer och vid 30 km/timme mycket mer. Vid två stopp per kilometer, som det kan bli på en lokalgata, är det små skillnader. Att accelerera upp till 70 och stanna ofta drar märkbart mer. Att köra 30 eller 50 km/timme i stadsmiljö drar mest. Jämför talesättet att jämföra stadskörning och landsvägskörning. Slutsatsen är att alla bör undvika att köra bil i städers centrala delar. Se diagram nedan från Håkan Johansson, Trafikverket 2008.

Bränsleförbrukning bil vid olika antal stopp och olika hastighet
_______________________________________________________________________

Gröna Bilister och Sjukgymnastförbundets kampanj ”Inte bilen under milen” syftar till ett både renare och rörligare Sverige. I Sverige står transporterna för ungefär en tredjedel av hela samhällets utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Av den tredjedelen svarar vägtransporterna för över 90 procent. För att komma till rätta med det är det helt avgörande att minska andelen personbilar i trafiken, och övergå till kollektivtrafik, cykel eller gång.

Hälsa

Två miljoner människor om året beräknas dö på grund av fysisk inaktivitet i världen, varav 600 000 i Europa. Enbart i Sverige beräknas fysisk inaktivitet kosta samhället sex miljarder per år, framför allt i sjukvårdskostnader och förlorade inkomster till följd av utebliven produktion . Det räcker alltså inte att motivera den enskilde individen till ökad fysisk aktivitet, utan det gäller att samhällsplanera för ett fysiskt och socialt aktivt liv.

Läs mer här: Inte bilen under milen

_______________________________________________________________________

Nu kommer elbilarna igen

Torsten Dicander provkör Tink City tisdag 1 juni 2010För alla som är beroende av bil är det trevligt att det nu kommer elbilar. Om de laddas med förnybar el så är det riktigt bra. Förnybar el är ett av framtidens drivmedel!

Falu Energi & Vatten AB har en Think City. Tisdagen 1 juni fick KlimatPiraterna provköra den vid Sveatorget i Borlänge. Det var en del av uppdrag 3 Tur & Retur.

Läs mer här: Uppdrag 3 Tur&Retur

Torsten Dicander efter provtur i Think City.

Volvo C30 Electric

Jacques Wallner, Dagens Nyheter har provkört Volvo C30 Electric. Det var på Gotland i början av juli 2010. Han var andäktig. ”Gas- och bromspedaler som i vilken bil med automatväxellåda som helst. Nyckelvridning för att få liv i bilen. Men man hör inte ett ljud utan får lita på att motorn är igång.” Volvo kommer att producera 250 elbilar som prov. Provserien stöds av Energimyndigheten. Läs mer om Volvos elbil här: C30 Electric i DN

Detroit Electric tidig elbil

Elbilar var vanliga i USA innan bensindrivna fordon tog över. Nu kommer elbilarna igen efter parentesen med fossila bränslen. I framtiden behövs både elbilar och fordon som går på andra förnybara drivmedel. Nedan syns en Detroit Electric under laddning.

Här laddas Detroit Electric 1915

Foto från tidigt 1900-tal. Bilen är troligen 1915 års modell. En Detroit Electric var förebild när Walt Disney ritade Farmor Ankas bil. Läs mer på Wikipedia: Detroit Electric
_______________________________________________________________________

Gå med i MedvetnaVals referensgrupp!

Gör som oss kör sparsamt, och värna om miljön!MedvetnaVal ska starta en referensgrupp för kollektivtrafik och trafikmiljö för cykel- och gångtrafikanter i Borlänge – Falun. Det är en fortsättning på seminariet om pendling som MedvetnaVal höll 23 augusti.

Tanken är att ordna träffar med privatpersoner, tjänstemän från Borlänge och Falu Kommuner, Dalatrafik, Trafikverket och andra som är berörda. Om du vill verka för bättre kollektivtrafik eller bättre trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter ska du anmäla dig till referensgruppen.
Anmäl dig på: kontakt@medvetnaval.se