Uppdrag 7

Spara energi hemma!

Seminariet var på biblioteket Falun kvällen onsdag 6 oktober.

Energins väg från natur till nytta

Mazdak Haghanipour arbetar på Falu Energi & Vatten AB. Han pratade om hur mycket energi det går åt för att en viss mängd ska kunna användas i ett hem. En större mängd måste produceras för att en viss mängd energi ska kunna användas av konsumenten. Det glöms ofta bort. Vid distribution blir det (små) förluster. Produktionen av exempelvis el kan vara mer eller effektiv. Smartast är kraftvärmeverk, vatten- och vindkraftverk. Biobränsle, strömmande vatten i en älv eller vind kallas primärenergi.

I ett kolkraftverk nere på kontinenten förbrukas 3 (-4) kWh kol för varje kWh el som produceras. Resten släpps ut som värme, ofta i en flod eller i havet. Så används kolet som är primärenergi i detta fall. Dessutom ger kolkraftverk stora utsläpp av koldioxid och det påverkar klimatet negativt. Kolbrytningen i sig ger också miljöpåverkan.

Mazdak visade siffror för att jämföra olika sätt att värma ett hus. Slutsatsen utifrån hans material är att fjärrvärme är mycket smart!

Kan jag kapa CO2 och kWh hemma?

Mattias Ahlstedt är energi- & klimatrådgivare på Falu Kommun. Han visade en rad exempel på hur energi kan sparas. Det är allt från bra fönster till solfångare. Även ”små saker” som att sätta in tätningslister kan gör nytta. Mattias visade också moderna duschmunstycken och kranar med perlator. Genom att luftbubblor blandas i vattnet fås samma effekt med mindre mängd vatten. Varmvatten står för en stor del av energiåtgången i ett hushåll. Det är bra både för klimat, miljö och plånboken att minska förbrukning av vatten.

Uppdrag 7 Spara energi hemma!

Kvällen avslutades med att KlimatPiraterna fick uppdrag 7.
Uppdraget för KlimatPiraterna är att göra en energikalkyl för sitt hushåll.
Energimyndigheten har tagit fram ett verktyg så att du kan se hur mycket energi din bostad förbrukar och som även tipsar om vad du kan spara in på. Resultat presenteras i kilowattimmar, kronor och CO2-utsläpp. Det finns en kalkyl för lägenhet och en för småhus. Du hittar dem här:

_______________________________________________________________________

Klicka direkt på bilden som gäller dig eller gå till: Energikalkylen
KlimatPiraterna erbjuds också hembesök av en energi- och klimatrådgivare i samband med detta uppdrag.

Här kan du se hur KlimatPiraterna sparade energi:
Sida resultat Uppdrag 7 Spara energi!

Ladda ner uppdraget som pdf:
Uppdrag 7 spara energi
_______________________________________________________________________

Klimatprofiler visar hushållens klimatpåverkan

Det går att räkna fram hur stor klimatpåverkan ett hushåll har. På hemsidan finns diagram för mat, resor och totalt. I ett diagram visas bostadens klimatpåverkan som en stapel.

Läs mer om klimatprofiler och se diagrammen här:
Klimatprofiler
_______________________________________________________________________

El- och energimätare för mätning av elapparaters förbrukning.Låna el- och energimätare!

El- och energimätare finns att låna på biblioteken i Borlänge och Falun. Om du behöver flera av de handlingar som följer med vid utlåningen kan du ladda ner dem här.

Ladda ner instruktion till energimätaren:
Bruksanvisning elmätare

KlimatPiraternas första uppdrag hette ”Eltjuvar i mitt hem?” Det gick ut på att göra en lista över ”Eltjuvarnas 10 i topp”. KlimatPiraterna fick ett formulär att fylla i.

Ladda ner ett liknande dokument:
Eltjuvar i mitt hem?