Uppdrag 12
Egen utmaning och klimatprofiler

KlimatPiraterna har nu fått elva uppdrag som handlat om energi, konsumtion, mat, resor med mera. Nu återstår att genomföra det tolfte och sista uppdraget och den här gången väljer de själva! Tanken med tolfte updraget är att ge KlimatPiraterna chansen att reflektera över sin egen klimatpåverkan igen. Och göra något åt det. Citat ur uppdraget ”Fattas det något bland de tidigare uppdragen som du känner att du vill göra för att minska din påverkan på miljö och klimat?”

Här kan du se hur KlimatPiraterna genomförde Uppdrag 12:
Sida -resultat 12 Egen utmaning

Läs uppdraget här:
Uppdrag 12 Egen utmaning pdf

KlimatPirater -Med rätt att kapa koldioxiden!Seminariet Ekologiska fotavtryck och klimatprofiler är tänkt som introduktion till uppdrag 12 och inledning till den samling av kvitton och andra data som KlimatPiraterna nu ska göra under åtta veckor. Kvitton mm ligger till grund för de klimatprofiler som MedvetnaVals ska räkna ut för andra gången. I slutet av maj 2011 räknar vi med att det och jämförelser med klimatprofilerna från vintern 2010 ska vara klara. Mer om hur man kan räkna ut sitt ekologiska fotavtryck och KlimatPiraternas klimatprofiler längre ner på sidan.

Ekologiska fotavtryck och klimatprofiler

Den 21 augusti 2010 hade mänskligheten förbrukat allt som jorden förmår producera under året. Vi menar då det som växer nytt och reproduceras år från år. Resten tär på jordens tillgångar. För att fortsätta leva som vi gör förbrukar vi allt mer av jordens ändliga resurser.
Läs artikel i Dagens Nyheter:
Idag tar jordens resurser slut

Vårt sätt att leva blir ekologiska fotavtryck i naturen

Gittan Matsson föreläste vid MedvetnaVals seminarium på biblioteket i Borlänge 24 februari. Gittan är miljösamordnare i Faluns skolor och utbildningshandledare åt Världsnaturfonden.

Allt vi människor gör har inverkan på vår miljö på något sätt. Maten vi äter, kläderna vi har på oss, ja allt som produceras får effekter för världens skogar, hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter. Ju mer vi producerar och konsumerar, desto mer påverkas allt levande omkring oss. När vi studerar våra ekologiska fotavtryck förstår vi mer om denna påverkan och kan bättre bidra till samhällets omställning mot en mer ansvarsfull produktion och konsumtion.

Om ekologiska fotavtryck på Världsnaturfondens hemsida:
Ekologiska fotavtryck

Tidning om ekologiska fotavtryck från Världsnaturfonden:
Ekofotavtryckstidningen

Vi konsumerar alldeles för mycket

Sammanfattningsvis kan sägas att vi globalt sett konsumerar 30 procent mer än vad jorden kan producera. Följderna är många och antalet arter minskar drastiskt. Detta är naturligtvis inte hållbart. Hur kan vi bryta den negativa trenden? Mycket kan och måste göras av världens politiker och företagsledare. Om du inte är en av dem har du ändå en mycket viktig roll när det gäller att påverka dem – både som konsument och i andra sammanhang. Liksom varje enskild människas handlingar lett till negativa följder som kan summeras med denna globala trend så kan vi vända det till att låta bäckar av små positiva handlingar leda till en global flod av lättnader för vår planet. Du hittar många tips på vad du kan göra på MedvetnaVals hemsida.

Uppdrag 12 ”Egen utmaning”

Kvällen avslutades med att KlimatPiraterna får Uppdrag 12 ”Egen utmaning”.

Läs uppdraget här:
Uppdrag 12 Egen utmaning pdf

_______________________________________________________________________

Se din klimatpåverkan

Se hur du kan räkna ut ditt ekologiska fotavtryck och klimatpåverkan på MedvetnaVals hemsida:
Se din klimatpåverkan

Om KlimatPiraternas klimatprofil

Seminariet var en ”kickoff” inför perioden 28 februari – 1 maj då KlimatPiraterna för andra gången ska samla kvitton och andra data till sina klimatprofiler. När vi räknat ut klimatprofilerna kan vi jämföra med dem från vintern 2010.

Här kan du se klimatprofilerna från förra vintern:
KlimatPiraternas klimatprofil

Formulär – underlag till klimatprofiler:
Underlag Klimatprofiler 2011 pdf
_______________________________________________________________________

Så växte MedvetnaVal och KlimatPiraterna fram

MedvetnaVal växte fram ur ”KlimatSmart Falun där bland annat filmen ”I elfte timmen” av Leonardo da Caprio visades. Klicka på bilden till höger om du vill veta mer om filmen. Ur rörelsen kring filmen ”The 11th Hour” växte en global rörelse fram.
De har en hemsida som vill uppmuntra alla att bli aktiva.
For The Love of Action